Boerderijwerking helpt schooluitval te beperken

In Het Neerhof, de jeugd- en gezinsboerderij van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), lanceert vzw Abrusco een nieuw project tegen schooluitval voor leerlingen uit het basisonderwijs. Het project biedt kinderen die nood hebben aan een rustmoment een alternatieve dagbesteding. Ze krijgen er de mogelijkheid om de pauzeknop in te drukken en positieve ervaringen op te doen op de boerderij. Het project wil zo de schooluitval bij Brusselse jongeren tegengaan en een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden en de veerkracht van de jongeren.

De vzw Ambitieuze Brusselse Coach voor jongeren in Brussel (Abrusco) informeert en begeleidt jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs. De organisatie voorziet in een preventief en remediërend aanbod om jongeren die dreigen uit te vallen op school, terug aansluiting te doen vinden bij hun reguliere schoolloopbaan of hun doorstroom naar een opleiding of arbeidsmarkt te faciliteren. Vzw Abrusco zet daarvoor sterk in op ervaringsgericht leren, zo ook met dit nieuwe project.

Met dit nieuw dagbestedingsaanbod krijgen jongeren op de boerderij Het Neerhof de mogelijkheid om dieren te verzorgen, in de moestuin te werken, te koken en te spelen. Door jongeren kennis te laten maken met de boerderijwerking wil vzw Abrusco en de VGC streven naar een verbondenheidsgevoel van de leerling met de natuur en de dieren. Via deze ervaringsgerichte aanpak kunnen de leerlingen opnieuw succeservaringen opdoen. Beleving staat daarbij centraal. Tegelijkertijd wordt ruimte gecreëerd om in te gaan op de opvoedings- en hupverleningsvragen van de jongeren.

Dit project is er voor leerlingen uit het gewoon basisonderwijs, die via KANS worden aangemeld en schoollopen of wonen in Brussel. De activiteiten op het Neerhof gaan steeds door op maandag en vrijdag, waarbij telkens vijf leerlingen kunnen begeleid worden. Na een zevental weken start vzw Abrusco samen met de school de nazorg op of wordt het traject verlengd.