Betere begeleiding van cursisten in het tweedekansonderwijs

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent een subsidie toe van 75.000 euro voor extra begeleiding van cursisten in het secundair volwassenenonderwijs van CVO Brussel. Daar krijgen volwassen cursisten een tweede kans om een diploma secundair onderwijs te halen.

Veel van de cursisten bij CVO Brussel zijn jonger dan 25 jaar en werkzoekend of niet-werkend. Vaak zijn dit jongeren die vroegtijdig hebben afgehaakt in het regulier onderwijs en die nood hebben aan een extra steuntje in de rug om het diploma alsnog te behalen.

De begeleiding en ondersteuning van cursisten situeert zich op verschillende vlakken: studiebegeleiding, oriëntatie en doorstroom, agendaplanning, doorstroom naar de arbeidsmarkt of verdere opleidingen, dagelijks leven inrichten, aanpakken van sociale of bijvoorbeeld juridische problemen. Vooral cursisten in kwetsbare situaties hebben echt baat bij individuele studietrajecten en een doorgedreven opvolging.