Bepaal mee de toekomst van de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel

Gekwalificeerde uitstroom naar de Brusselse arbeidsmarkt via kwaliteitsvolle opleidingen en werkervaringstrajecten, dat is waar Brussels minister van onderwijs Sven Gatz werk van maakt. Ben je werkzaam in de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel? Deel dan je mening in een korte enquête!

Samen met Tracé Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bouwt minister Sven Gatz het onderwijs- en opleidingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk gewest verder uit. In een aantal gespreksessies met experts uit het veld, zoals jij, zet hij zijn schouders onder verschillende thema’s zoals instroom, doorstroom, begeleiding naar werk, werkervaring, opleiding en duaal leren. 

Jammer genoeg kon niet iedereen rechtstreeks in gesprek gaan met de minister. Daarom willen we je via deze weg toch graag uitnodigen om je ervaring en deskundigheid in de weegschaal te leggen. Heb je een kwartiertje tijd voor een korte enquête? Dan kijken we uit naar jouw feedback! In zes thema’s polsen we naar jouw mening, die we volledig anoniem verwerken. Je kan de enquête invullen tot en met 1 december 2021.

Teken met jouw waardevolle input mee de toekomst uit van de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel.

Naar de online enquête - Brussel aan de slag