Bepaal jij mee de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Vul de enquête in.

Publicatiedatum: 
05 maart 2020
De VGC lanceerde een tijdje geleden de oproep naar schoolteams om samen met minister Sven Gatz na te denken over de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Ronde van Brussel - Sven On Tour

De reacties waren talrijk. Uit de vele inschrijvingen maakte de VGC een selectie van scholen waarbij ze rekening hield met regionale spreiding, verdeling over de onderwijsvormen en onderwijsnetten, diversiteit in aanbod en schoolkenmerken. Resultaat: de minister gaat tijdens de Ronde van Brussel tussen februari en juni naar 20 scholen om met het schoolteam in gesprek te gaan over Brusselse onderwijsthema’s.

 

Laat je stem horen

Komt Sven Gatz niet langs bij jou op school maar wil je toch graag je ervaring en deskundigheid in de weegschaal leggen? Dan kijken we uit naar jouw feedback. Vul deze korte enquête. Dat kan tot en met 30 april 2020. Zo zetten we samen onze schouders onder de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

 

Thema's

Kies in de enquête de Brusselse onderwijsthema’s die je graag aan bod ziet komen. Je kan zelf ook een bijkomend onderwerp opgeven. 

  • Omgaan met meertaligheid: Het is belangrijk dat de leerlingen meertalig uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen uitstromen. De kennis van het Nederlands, Frans en Engels zijn bepalend voor de toekomst van onze kinderen. Waardering van de thuistaal in de school kan hiervoor een meerwaarde zijn.
  • Schoolinfrastructuur en –uitrusting: Om kwaliteitsvol les te geven, is het belangrijk dat de infrastructuur en de uitrusting tegemoet komen aan de noden van de school, haar leerlingen en haar leerkrachten.
  • Leerkrachtentekort, leerkrachtenverloop en waardering van het leerkrachtenberoep: Kwaliteitsvol lesgeven begint bij de leerkracht. Voldoende leerkrachten aantrekken en behouden is overal een aandachtspunt. In Brussel is deze uitdaging nog groter dan elders in Vlaanderen.
  • Ouderbetrokkenheid: Ouderbetrokkenheid is een opdracht van elke school, elke leerkracht. Maar werken met ouders vraagt van de leerkracht in Brussel extra inspanningen omwille van de anderstaligheid van veel ouders, culturele en sociaal-economische verschillen, andere opvoedingsstijlen, overtuigingen en verwachtingen ten aanzien van de school.
  • Brede school en breed leren: Breed en levensecht leren is belangrijk om de ontwikkelingskansen van leerlingen te maximaliseren. Kinderen en jongeren participeren aan onderwijs vanuit de kennis van de wereld die ze meebrengen. Deze kennis van de wereld krijgt vorm binnen de school, maar ook via de veelheid aan ervaringen buiten de schooluren en schoolmuren.
  • Samenwerking met welzijnsorganisaties: Als leerkracht kan je niet inspelen op alle vragen en noden van kinderen en jongeren.  Je voelt je soms machteloos wanneer het gaat over armoede, het psychisch welzijn van je leerling, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen… Daarom is het belangrijk om te kunnen samenwerken met welzijnspartners.