Basisschool Windekind legt eerste steen van nieuw schoolgebouw

Publicatiedatum: 
01 oktober 2018
Op maandag 1 oktober 2018 legden de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek en de collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) samen met de kinderen, ouders en buurtbewoners de eerste steen van de nieuwe, dubbele basisschool Windekind. De oude Nederlandstalige basisschool Windekind van de gemeente Molenbeek, op de Jean-Baptiste Decockstraat, was dringend aan vervanging toe. Daarom sloegen de gemeente en de VGC de handen in elkaar. Omdat daarenboven de vraag naar Nederlandstalig onderwijs in Molenbeek bleef stijgen, besloot de VGC in 2013 haar steun te geven aan de bouw van een nieuwe, dubbele basisschool.
Windekind

Tijdelijke school

In 2016 werd in afwachting van een nieuwbouw voor de school op enkele weken tijd een modulaire infrastructuur gebouwd op een terrein van de gemeente vlakbij de bestaande school. Op 1 september 2016 konden 200 kinderen hun intrek nemen in kwaliteitsvolle modulaire modules. De gemeente Molenbeek kocht het terrein aan, terwijl de VGC zorgde voor de uitvoering van de werken en 900.000 euro voorzag voor de huur van deze tijdelijke infrastructuur en de inrichting er van.

Nieuwbouw

In 2017 en 2018 werd gewerkt aan de plannen voor de definitieve school. In het ontwerp staan openheid naar de buurt en de ontwikkeling van het brede schoolconcept centraal. De kleuters zullen terecht kunnen in mooie klaslokalen op het gelijkvloers met een directe verbinding naar hun eigen speelplaats. De lokalen van de lagere schoolleerlingen bevinden zich op de eerste verdieping met daarbovenop een sportzaal. Er wordt bovendien veel aandacht geschonken aan de buitenruimten en groen.

Met het leggen van de eerste steen wordt de start van de werken voor deze nieuwe school feestelijk gevierd. De opening van de dubbele basisschool is voorzien op 1 september 2019. Om dit project op korte termijn mogelijk te maken, werken de gemeente, de VGC, de school en de architecten intensief samen en wordt gebruik gemaakt van nieuwe bouwtechnieken.

De VGC voorziet voor de bouw van de nieuwe school een subsidie van nog eens 7 miljoen euro. Dankzij deze investering kan de capaciteit van de school verdubbelen en zal er plaats zijn voor 440 Molenbeekse ketjes.

Fotogalerij 
Werf Windekind
Eerstesteenlegging Windekind
Eerstesteenlegging Windekind