Basisschool Regina Assumpta Anderlecht maakt meertalig onderwijs concreet

In de Nederlandstalige basisschool Regina Assumpta, gelegen in het hart van de Anderlechtse Peterboswijk, zijn alle leerlingen meertalig. Dit kapitaal aan taal bij de leerlingen, wil de school volop benutten, van de onthaalklas tot het zesde leerjaar. De school ontwikkelde een eigen visie op meertaligheid: de thuistalen van de leerlingen worden niet verborgen, maar krijgen een plekje in de klas.

Taalwetenschappers geven aan dat een grondige kennis van de moedertaal essentieel is om andere talen vlot te kunnen verwerven. De school versterkt daarom de kennis van het Nederlands als onderwijstaal, door ruimte te geven aan andere talen. Boeken en leesplezier staan daarbij centraal. Door voor te lezen aan leerlingen en door hen te leren genieten van het lezen, krijgen de leerlingen leesplezier en leren ze sneller een brede woordenschat en inzicht in grammaticale structuren aan.

Dankzij de subsidies voor meertalige projecten van de VGC, grijpen de leerkrachten van basisschool Regina Assumpta de kans om een sterk taalbeleid te voeren. Het Nederlands blijft de onderwijstaal, maar de thuistalen van de leerlingen krijgen een plaats om ook te groeien. Het geeft leerlingen zelfvertrouwen bij het lezen, fierheid over hun eigen thuistaal én geeft hen een sterke taalkundige bagage mee, waar ze later de vruchten van kunnen plukken, in hun verdere schoolcarrière en op de arbeidsmarkt.

De subsidies van de VGC zorgen voor een uitbouw van deze meertalige schoolbibliotheek, die de spil vormt in een meertalige werking. De bibliotheek vormt de basis voor activiteiten en leermomenten rond taal : een uitleenwerking rond verteltassen, meertalige voorleesmomenten met ouders, een BookFlix-werking, meertalige samenleesmomenten.