Basisschool Nieuwland in hartje Brussel feestelijk geopend

In 2010 vatte het schoolbestuur van de basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat in Brussel Stad het plan op om een bijkomende vestigingsplaats te bouwen. Met subsidies van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werd een pand aangekocht op de site Nieuwland, aan de andere kant van de Noord-Zuid verbinding.

Aangezien het een complex renovatiedossier betrof - in één van de dichtst bebouwde delen van de stad - namen in 2018 de VGC en het schoolbestuur KATOBA de verantwoordelijkheid van de werken mee op. Met een bijkomende subsidie van de VGC voor de ingrijpende renovatiewerken en voor de tijdelijke huisvesting van de school tijdens de werken werd het dossier gefaseerd uitgerold, zodat de groeiende basisschool kon blijven functioneren.

Op 1 september 2023 werd het sluitstuk gevierd van dit proces, waarbij de kleine basisschool Sint-Joris van weleer verdubbeld is met de nieuwe basisschool Nieuwland. 240 kleuters en lagere schoolkinderen en een heel schoolteam kunnen nu ten volle leren, inspireren en ontdekken.

De site basisschool Sint-Joris Cellebroers werd reeds in januari 2023 geopend, en nu is ook de site Nieuwland feestelijk geopend. De VGC investeerde iets meer dan 5 miljoen euro in het bouwproject van Basisschool Nieuwland, waarbij dit schooljaar ook de speelplaats volledig wordt heringericht tot een veilige en inspirerende omgeving. Met dit bouwproject kan het schoolbestuur en de VGC een antwoord bieden op de vraag van ouders om hun kinderen naar een Nederlandstalige school te sturen in het centrum van Brussel.