Basisschool en woningcomplex Zennestraat feestelijk ingehuldigd

In de Zennestraat 80-88 en 96 werd woensdag 12 juni 2024 samen met buurtbewoners, leerlingen, leerkrachten en vertegenwoordigers van verschillende betrokken politieke niveaus de nieuwe Nederlandstalige basisschool ‘de Zennestraal’ en 15 passiefwoningen van de Brusselse Grondregie ingehuldigd. Het school- en woningcomplex is een project van architectenbureau BOB361, dat op een boogscheut van de site gevestigd is.

Een ingenieus ontwerp

De grote uitdaging van het project was het inpassen van een omvangrijk programma van een volledige basisschool en nieuwe huurwoningen op een beperkte site. Het resultaat is een combinatie van hedendaagse architectuur, een actieve pedagogie en duurzaamheid.

Het ontwerp speelt met niveaus en hellingen waardoor er voor de lagere school en kleuterschool afgescheiden plekken ontstaan met interessante relaties tussen de verschillende niveaus. De beleving van de kinderen staat hierbij centraal: speelse relaties tussen binnen- en buitenruimtes, flexibel in te richten lokalen en circulatieruimtes als vrije en dynamische ruimtes in plaats van de klassieke statische gangen.

De nieuwbouw ligt deels in een binnengebied, waardoor er extra veel aandacht ging naar het maximaliseren van natuurlijke lichtinval door de inplanting van vrijstaande volumes enerzijds maar ook naar het dempen van geluid. De vloer van de speelplaats(en) is bedekt met waterdoorlaatbare en geluidsabsorberende rubber en langs de muren werden klimplanten voorzien waardoor niet alleen de akoestiek maar ook de biodiversiteit verbetert.

In september 2023 startte de Zennestraal met twee kleuterklassen en een eerste leerjaar. Momenteel zijn er al 52 kinderen en 6 leerkrachten op school. De school wordt elk jaar gradueel met een klas uitgebreid tot in het schooljaar 2028-2029 wanneer alle klassen operationeel zullen zijn en er 240 leerlingen school zullen lopen.

De nieuwbouw zal niet alleen dienst doen als school. De lokalen zullen ook maximaal worden ingezet voor naschoolse en buitenschoolse activiteiten, met onder andere de bib en de turnzaal.

Duurzaam bouwen

De ontwikkeling van de 15 openbare woningen in de Zennestraat beantwoordt aan de doelstellingen van het Huisvestingsplan 2019-2024 van de Stad Brussel. Het project voorziet in 3 appartementen met 3 slaapkamers, 7 appartementen met 2 slaapkamers, 2 met één slaapkamer en 3 studio’s.

Bovendien werd ook sterk ingezet op het technisch aspect van duurzaamheid die de toekomstige bewoners ook in staat stelt om te besparen op hun energiefactuur. De woningen en de school zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van zonwering. Op het dak van de school en de woningen worden zonnepanelen geïnstalleerd. Er is nachtkoeling voorzien via automatisch open gestuurde ramen, luchtgroepen zijn uitgerust met warmte‐ en vochtrecuperatie en de ventilatie is vraaggestuurd om het verbruik van de hulpenergie zo beperkt mogelijk te houden.

De bewoners delen in het binnengebied een groot gemeenschappelijk terras met veel groen. Vanaf dat terras klimt een grote trap naar alle individuele ingangen van de woningen.

Het project in cijfers:

  • De werf nam 40 maanden in beslag,
  • op termijn kunnen hier 240 leerlingen schoollopen
  • 15 passiefwoningen van verschillende groottes
  • De totale kost van dit project bedraagt €15.400.878,91
  • 8ste Nederlandstalige basisschool van de Stad Brussel en de eerste binnen de Vijfhoek

De Stad Brussel creëert deze legislatuur in totaal 728 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs (Zennestraat, nieuw Mutsaardcomplex, uitbreiding van de Droomboom).

Meer informatie over de basisschool: www.dezennestraal.be