Basisscholen Sint-Pieterscollege Jette en Sint-Martinus Molenbeek breiden uit

Voor de uitbouw van de basisschool van het Sint-Pieterscollege in Jette voorziet de VGC in 2.850.000 euro voor de renovatie en opbouw van een voormalige fitnesszaal tot schoolgebouw. Voor de financiering van de verdubbeling van de basisschool Sint-Martinus in Molenbeek besliste het college een subsidie van 1.500.000 euro toe te kennen. Naast deze infrastructuurdossiers voor schooluitbreidingen maakte het college ook nog voor twee scholen subsidies vrij voor tijdelijke huisvestingen.

Basisschool Sint-Pieterscollege Jette

Sinds 2013 wordt de site van de basisschool van het Sint-Pieterscollege aan de Leopold I-straat uitgebouwd tot een dubbele basisschool. De VGC investeerde eerder al in modulaire klassen, terwijl het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AgIOn) in subsidies voorzag voor een bijkomende verdieping op een bestaande vleugel van de school.

Met de aankoop van een naburig fitnessgebouw wil de school verder uitbreiden. Met 1,77 miljoen euro subsidies van AgIOn kon het fitnessgebouw aangekocht en deels ingericht worden. Met de VGC-subsidie van 2,85 miljoen euro wordt het gebouw volledig omgebouwd tot schoolgebouw, wordt een turnzaal ingericht en komt er een extra verdieping bij. Deze werken worden afgerond in 2023.

Met de uitbreiding van de school kunnen ook enkele klassen van de basisschool, die momenteel op de site van het Sint-Pieterscollege aan de Léon Theodorstraat zijn gehuisvest, verhuizen naar de nieuwe infrastructuur. Daarnaast komen er 150 plaatsen bij in het kleuter- en lager onderwijs op de site. In totaal zullen er 434 leerlingen hun intrek kunnen nemen in de vernieuwde gebouwen.

 

Basisschool Sint-Martinus Molenbeek

Basisschool Sint-Martinus ligt in het groen aan het Molenbeekse Scheutbospark, op een steenworp van Dilbeek. De school heeft al sinds 2017 plannen voor een uitbreiding van de school, omdat de vraag naar plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs uit Molenbeek blijft toenemen.

De VGC maakt 1,5 miljoen euro vrij om de uitbreiding te realiseren. Het gaat om renovatiewerken, een nieuwbouw, een ondergrondse turnzaal en buitenaanleg. De voornaamste werken zullen in 2023 afgerond zijn. Hierdoor kan de school groeien tot een dubbele leerlijn van 440 leerlingen. Dat is een toename van 195 leerlingen kleuter- en lager onderwijs.

De kostprijs van dit bouwdossier wordt op 6,7 miljoen euro geraamd. AgIOn maakte reeds een subsidie van bijna 2,4 miljoen euro vrij. Omdat het schoolbestuur, de vzw Sint-Goedele Brussel, de rest van de bouwkost niet volledig kan dragen, besliste de VGC om een bijkomende subsidie te geven van 1,5 miljoen euro.

Tijdelijke huisvesting basisschool De Schatkist Haren

De Vrije Basisschool De Schatkist - Evangelische Basisschool in Haren wil uitgroeien tot een volledige basisschool van 220 leerlingen. Daartoe kocht zij, met behulp van subsidies van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, het pand aan op de site waar zij lokalen huurde. Om de infrastructuur om te bouwen en uit te breiden tot een volwaardig schoolgebouw, gaf de VGC in 2020 een principeakkoord van 3 miljoen euro.

De werken gaan deze zomer nog van start en verlopen in twee fases. In de eerste fase worden de nieuwe klaslokalen gebouwd. In de tweede fase volgt de bouw van de polyvalente zaal en de renovatie van het huidig schoolgebouw. De werken zullen een jaar duren. Om de leerlingen tot en met het einde van de werken comfortabel onder te brengen, voorziet de VGC nu in een subsidie van 37.000 euro voor de huur van klasmodules.

Tijdelijke huisvesting basisschool Prinses Juliana Etterbeek

Met een subsidie van 75.000 EUR van de VGC kan het GO! een leegstaand pand in Schaarbeek opfrissen en tijdelijk ter beschikking stellen aan Prinses Juliana-school.

Basisschool Prinses Juliana in Etterbeek wil haar gebouwen in de zomer van 2021 beginnen renoveren met subsidies van het AgIOn. Om de leerlingen tijdens de bouwwerken elders onder te brengen ging het schoolbestuur op zoek naar een geschikte locatie. De VGC bracht de school in contact met GO! Scholengroep Brussel die over een leegstaand pand beschikt op het Jamblinne de Meuxplein in Schaarbeek, op enkele honderden meters van de Prinses Julianaschool.

Terwijl de infrastructuurwerken in de eigen gebouwen worden afgewerkt, kan de Prinses Julianaschool dit gebouw tijdens het schooljaar 2021-2022 gebruiken. De VGC voorziet in een subsidie van 75.000 euro om het gebouw van GO! Scholengroep Brussel in Schaarbeek op te frissen vooraleer de Prinses Julianaschool het volgend schooljaar tijdelijk betrekt.