Basisscholen Klim Op en Prinses Paola uit Sint-Lambrechts-Woluwe krijgen volwaardig toekomstperspectief

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een masterplan uitgewerkt voor haar gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs. De VGC trekt daarvoor een bedrag van 7,2 miljoen uit, waarmee de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs Klim Op wordt overgedragen aan het GO! en er een nieuwbouwproject komt voor de basisschool Prinses Paola.

In een eerste fase wenst de gemeente de Klim Op-school over te dragen naar een schoolbestuur met meer expertise in buitengewoon onderwijs. Dankzij de tussenkomst van de VGC in dit dossier werd overeengekomen dat Klim Op op 1 september 2023 zal worden overgenomen door de Scholengroep Brussel van het GO!.

Op de site van het GO! aan de Grote Prijzenlaan in Sint-Pieters-Woluwe wordt een tijdelijke huisvesting voorzien in afwachting van een definitieve. De kost van deze tijdelijke huisvesting, 1,2 miljoen euro, wordt volledig gedragen door de VGC. Een definitieve huisvesting wordt gepland in het kader van een ruimer project voor GO! basisschool De Zonnewijzer en GO! Meertalig Atheneum Woluwe op de hierboven vermelde campus. Hiervoor komt de VGC met 6 miljoen euro over de brug.

Het tweede spoor van het Masterplan betreft de herstructurering en uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Prinses Paola. De gebouwen en paviljoenen van deze bestaande schoolsite worden gefaseerd vervangen door een nieuwbouw voor een dubbele basisschool van 440 leerlingen. Gezien de noden van de Nederlandstalige gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord, zullen binnen dit bouwproject ook enkele ruimten worden opgenomen voor gedeeld en voor exclusief gebruik door het deeltijds kunstonderwijs. De opmaak van een plan is in volle ontwikkeling.