Annulatie VGC-speelpleinen paasvakantie

Publicatiedatum: 
24 maart 2020
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wenst maximaal bij te dragen tot een beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus. Daarom is de VGC genoodzaakt om de speelpleinen tijdens de paasvakantie te annuleren. Dit om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken, ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. De VGC voorziet in een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
VGC Speelpleinen

De VGC bekijkt momenteel de mogelijkheden om een alternatief aanbod voor opvang in de paasvakantie te voorzien voor kinderen van ouders die een job in een cruciale sector uitoefenen. Communicatie hierover volgt later.

Een terugbetaling aanvragen kan door uw naam, de naam van uw ingeschreven kind(eren) en uw rekeningnummer te mailen naar speelpleinen@vgc.be. De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk, na ontvangst van uw mail.