Al 26 Brusselse scholen gebruikten subsidie om leraarskamer te renoveren

Ruim één jaar geleden, op 25 februari 2022, lanceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een nieuwe subsidie voor de Nederlandstalige scholen uit Brussel waarmee ze de leraarskamer kunnen renoveren of inrichten. De subsidie is beschikbaar voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Een jaar later namen al 26 scholen hun leraarskamer onder handen.

Met een subsidie van maximaal 15.000 euro per school ondersteunt de VGC de Nederlandstalige scholen in Brussel bij een (her)inrichting van de leraarskamer. Want een goed ingerichte en uitgeruste leraarskamer draagt bij aan een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving voor onze leerkrachten. Het is de plek waar ze kunnen pauzeren na hun lesuren, waar ze met de collega’s kunnen bijpraten of ideeën uitwisselen en waar ze lesvoorbereidingen of verbeterwerk kunnen doen.

Voor de 23 basisscholen en 3 secundaire scholen die van de subsidie al gebruik maakten, keerde de VGC in totaal al 280.000 euro uit. Scholen die ook van deze subsidie gebruik willen maken om hun leraarskamer in een nieuw jasje te steken, kunnen nog tot en met 31 augustus 2023 een aanvraag indienen via het e-loket van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (subsidies.vgc.be).

Op onze website vind je foto’s van al gerenoveerde leraarskamers.