500.000 EUR subsidies BuitenSpel voor 3 scholen

Publicatiedatum: 
20 december 2018
Op initiatief van Collegevoorzitter Guy Vanhengel gaf het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar goedkeuring aan investeringssubsidies voor drie projecten BuitenSpel. Het gaat om een totaal bedrag van een half miljoen euro.

Drie scholen kunnen dankzij deze subsidies hun speelplaatsen volledig renoveren. Basisschool Leo XIII in Neder-Over-Heembeek voor haar twee vestigingsplaatsen, basisschool De Klimpaal in Sint-Jans-Molenbeek, en Sint-Lukas Kunstschool in Schaarbeek voor de speelplaatsen van de basisschool en van de secundaire school.

Bij de voorbereiding van deze projecten werden het schoolteam, de leerlingen en de ouders actief betrokken.

Er wordt maximaal ingezet op welbevinden, talenten, fauna en flora en een creatieve omgeving.