370.000 euro voor uitrusting van het Nederlandstalig beroeps-, technisch en kunstonderwijs in Brussel

Publicatiedatum: 
14 december 2016
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slaan de handen in elkaar en geven Nederlandstalige technische scholen, beroepsscholen, kunsthumaniora's en centra voor Leren en Werken financiële steun voor de aankoop van uitrustingsmaterialen. In het totaal gaat het voor de Nederlandstalige scholen over een subsidiëring van bijna 370.000 EUR.
Kapperstoelen zijn een voorbeeld van uitrusting

Nieuwe materialen zijn vaak duur, maar ook noodzakelijk om jongeren maximaal voor te bereiden op de vragen van de arbeidsmarkt. Een eigentijdse uitrusting komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede en zorgt voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Daarom investeren de VGC en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een subsidie voor 21 Nederlandstalige secundaire scholen met een BSO-, TSO- en KSO-afdeling, waarmee ze hun uitrusting kunnen verbeteren en de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen versterken.

De VGC en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) investeren voor bijna 370.000 EUR in de uitrusting van Nederlandstalige scholen in Brussel. Vanuit de VGC bedraagt de subsidie 190.000 EUR, vanuit het BHG 180.000 EUR.

Bijhorende documenten