1.200 laptops voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Publicatiedatum: 
03 april 2020
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de vzw DigitalForYouth.be. Digital For Youth zamelt laptops in bij bedrijven, instellingen en organisaties en maakt ze opnieuw bruikbaar. Minstens 1.200 van deze gerefurbishte laptops zijn bestemd voor leerlingen en scholieren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De VGC maakt 120.000 euro vrij voor het project.
Meisje met laptop en schrift

Nu de lessen op school door de corona-epidemie opgeschort zijn, staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Het is voor leerkrachten geen eenvoudige opgave om er vanop afstand voor te zorgen dat alle leerlingen de leerstof kunnen verwerken en de leerdoelen of eindtermen kunnen behalen. Om de Brusselse leerlingen alle kansen op afstandsonderwijs te geven, investeert de VGC nu in minstens 1.200 laptops.

De 1.200 ingezamelde en opnieuw gebruiksklaar gemaakte laptops zijn bestemd voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. De VGC laat de scholen en de schoolbesturen weten hoeveel laptops ze ter beschikking kunnen krijgen, rekening houdend met het aantal leerlingen en de onderwijs kansarmoede-indicatoren. Het is de bedoeling dat Digital For Youth tijdens de tweede week van de paasvakantie de laptops aan de scholen levert. Zij verdelen ze en waken erover dat de meest kwetsbare jongeren eerst in aanmerking komen.

Digital For Youth maakt de laptops gebruiksklaar. Ze voeren eventuele herstellingen en upgrades uit en rusten de laptops uit met een Windows 10-licentie. Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) biedt aan om de WEBEX-software ter beschikking te stellen aan de scholen, waarmee afstandsonderwijs gegeven kan worden. IRISnet en het CIBG zijn bereid de installatie van de software te ondersteunen. Telenet en Proximus bieden op aanvraag en via de scholen vouchers aan voor jongeren die thuis geen internet hebben. Op die manier kunnen ze verbinding maken met het wifisignaal in de buurt.