1 miljoen euro voor sportzalen Nederlandstalige scholen

Publicatiedatum: 
27 maart 2020
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidieert de sportinfrastructuur van twee scholen. Ze krijgen elk een half miljoen euro. Met deze financiering wordt een turnzaal gebouwd voor de basisschool Scheutplaneet in Anderlecht en een sportzaal voor het Maria Boodschaplyceum in Brussel.
Voorbeeld turnzaal

Omdat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft stijgen, investeert de VGC ook in turn- en sportzalen van scholen. Daarbij stimuleert de VGC een multifunctioneel en intensief gebruik van de infrastructuur: door de leerlingen tijdens de schooluren, door de buurt en sportverenigingen buiten de schooluren.

Concreet gaat het om een nieuwe turnzaal voor basisschool Scheutplaneet aan de Ninoofsesteenweg in Anderlecht. De oude turnzaal wordt afgebroken en maakt plaats voor een nieuwe turnzaal en een beter ingerichte speelplaats. Op 1 september 2021 zal de turnzaal in gebruik worden genomen. Voor het Maria Boodschaplyceum aan de Moutstraat in Brussel Stad gaat het om een sportzaal die half ingegraven wordt en waarbij het dak extra plaats biedt voor de speelplaats. Op 1 september 2022 zal ook deze infrastructuur beschikbaar zijn.