1 miljoen euro voor Brusselse Time-In-projecten om schooluitval tegen te gaan

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) breidt haar ondersteuning uit voor secundaire scholen die strijden tegen spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. Time-In financiering wordt nu uitgebreid naar 8 scholen in plaats van 5, wat een belangrijke stap voorwaarts is in het aanpakken van deze problemen.

Voor het schooljaar 2024-2025 stelt de VGC maar liefst 1 miljoen euro ter beschikking. Hiermee kunnen (beroeps)technische scholen extra personeel inzetten om leerlingen gemotiveerd te houden. Sociaal werkers, psychologen en andere professionals zullen zowel individuele als groepsgerichte ondersteuning bieden om jongeren te begeleiden en een positief schoolklimaat te bevorderen.

Terwijl vijf scholen al eerder initiatieven hebben genomen tegen schooluitval, krijgen vanaf volgend schooljaar drie extra scholen de kans om met een Time-In project te starten.

Voor sommige leerlingen zijn negatieve ervaringen op school, gedragsproblemen of gedachten aan schoolverlaten helaas geen vreemd terrein. Om deze complexe problemen aan te pakken, is een uitgebreide begeleiding en ondersteuning van essentieel belang. De VGC heeft als doel om met deze subsidie scholen te ondersteunen bij het verbeteren van de kwalificaties van jongeren en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.