‘Klas in Actie’ brengt extra activiteiten naar de klas

Publicatiedatum: 
04 juni 2020
Met het nieuwe subsidiereglement ‘Klas in Actie’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kunnen Nederlandstalige scholen in Brussel extra educatieve activiteiten organiseren voor hun leerlingen. De VGC voorziet hier elk schooljaar 650.000 euro voor.
Leerlingen kleuren vliegtuigen

Scholen die samen met externe partners activiteiten organiseren voor hun leerlingen, kunnen hier een subsidie voor aanvragen, als de activiteiten passen binnen een aantal vastgelegde thema’s:
• burgerschapseducatie
• mediawijsheid
• studiekeuze
• ondernemerschap
• STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)
• milieueducatie
• cultuureducatie
Alle leerlingen van een klas moeten aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Het nieuwe reglement maakt de subsidieaanvraag eenvoudiger en vermindert de planlast voor de scholen. De officiële leerlingenaantallen zijn de basis voor de berekening van het subsidiebedrag. Per leerling is een basisbedrag voorzien, dat 20% hoger ligt voor leerlingen in kansarmoede. Scholen weten dus op voorhand op hoeveel geld ze maximaal kunnen rekenen. Ook het verslag wordt een stuk eenvoudiger. Scholen tonen aan de hand van facturen aan dat ze activiteiten binnen de thema’s hebben georganiseerd. Op die manier wil de VGC alle scholen motiveren om een aanvraag in te dienen en met hun leerlingen aan de slag te gaan rond deze thema’s.

Vanaf 15 augustus kunnen scholen hun jaarlijkse aanvraag indienen via het subsidieloket van de VGC.
'Klas in Actie' vervangt het subsidiereglement ‘educatieve initiatieven’.