Schoolrefter: Basisschool Sint-Paulus in Ukkel

Basisschool Sint-Paulus in Ukkel heeft onlangs de refter een grondige facelift gegeven, mede mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het project 'Renovatie schoolrefter'.

De kern van de renovatie lag in het creëren van een multifunctionele ruimte. Gezien de beperkte ruimte moest de school haar lokalen verschillende functies toekennen, waaronder de refter. Deze doet nu dienst als eetruimte, maar ook als locatie voor opvang, studietoezicht, leslokaal, personeelsvergaderingen en festiviteiten. Er is speciale aandacht besteed aan het praktisch inrichten van de ruimte voor academische doeleinden.

Door gebruik te maken van houten huisjes heeft de school verschillende afgebakende hoeken gecreëerd, waardoor de ruimte op diverse manieren benut kan worden. De leerlingen behouden nog steeds de gehele refterruimte en kunnen tijdens de lunch in groepjes samenkomen in de houten huisjes of andere hoekjes, en aan de tafels. Deze herinrichting biedt een slimme combinatie van functionaliteit en flexibiliteit in het dagelijks schoolleven.