Leraarskamer: Vrije basisschool Sint-Joris in Brussel

Vrije basisschool Sint-Joris in Brussel heeft in 2022 haar leraarskamer volledig opgefrist. Ze deed hiervoor beroep op de subsidielijn ‘Renovatie leraarskamer’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De voorbije schooljaren was er geen leraarslokaal ter beschikking voor de personeelsleden. Ze aten samen in de turnzaal of het opvanglokaal en vergaderingen vonden plaats in een kleuterklas. De vraag en de nood van de leerkrachten naar een echte leraarskamer was dus luid.

Dankzij de renovatie van de schoolgebouwen op de site Cellebroers is er een ruimte in het gebouw waar plaats werd gemaakt voor een leraarskamer. De ruimte werd met behulp van de subsidie aangekleed met nieuwe tafels, stoelen en een mooie zithoek alsook omkaderende materialen in functie van overleg- en vergadermomenten zoals een digitaal bord.