Leraarskamer: Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht

Het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht heeft de leraarskamer in 2023 volledig vernieuwd met de ondersteuning van de 'Renovatie leraarskamer'-oproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarbij de school een subsidie van 15.000 euro ontving.

Op vraag van de leerkrachten wilde de school niet alleen een traditionele leraarskamer, maar ook ruimtes creëren waar ze zich konden concentreren op taken. Met de subsidie heeft de school zowel een stille werkruimte als een plek voor gesprekken in een rustige omgeving gerealiseerd door twee lokalen grondig op te frissen. Er is geïnvesteerd in nieuw meubilair zoals tafels, stoelen, zetels en een digitaal bord. Daarnaast zijn er elektriciteits- en schilderwerken uitgevoerd.