Leraarskamer: Basisschool Sint-Juliaan De Vlindertuin in Oudergem

Basisschool Sint-Juliaan De Vlindertuin in Oudergem heeft haar lerarenkamer opgefrist met de hulp van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Dankzij de oproep 'Renovatie leraarskamer' kon de school investeren in nieuwe tafels, stoelen en kasten om de verouderde uitrusting te vervangen en kleine vernieuwingen door te voeren.