BuitenSpel: Lagere school Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht

De lagere school Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht heeft in 2021 haar speelplaats volledig gerenoveerd met behulp van de subsidielijn ‘BuitenSpel’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De school wilde een speelplaats creëren waar iedereen zichzelf kan zijn en de buitenruimte werd daarom ingedeeld in verschillende zones. Deze zones bieden zowel ruimte voor actieve spelactiviteiten als rustmomenten, wat het spelplezier bevordert en conflicten helpt voorkomen. Kinderen worden nu extra gestimuleerd in hun spel.