BuitenSpel: Kleuterschool Mater Dei in Sint-Pieters-Woluwe

Kleuterschool Mater Dei in Sint-Pieters-Woluwe heeft haar speelplaats volledig gerenoveerd. Hiervoor deed de school een beroep op het project BuitenSpel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De speelruimte op de speelplaats van de Mater Dei kleuterschool was te beperkt. Om haar speelplaats functioneler in te richten heeft de school haar buitenruimte ingedeeld in verschillende zones. Er werden meer reliëf en hoogteverschillen aangebracht alsook meer groen, kleuren en grillige vormen. Voor de kinderen zijn er meer spelvormen voorzien die de fantasie, creativiteit en interesses prikkelen. Ook zijn er meer kansen tot lerend spelen en spelend leren, buiten les geven en spelvariatie.