BuitenSpel: Basisschool Lutgardis in Elsene

De speelplaats van basisschool Lutgardis in Elsene werd volledig gerenoveerd in 2021. De school deed hiervoor beroep op de subsidielijn BuitenSpel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De speelplaats was in slechte staat en aan vernieuwing toe. De school wou uitdagende bewegingszones combineren met voldoende rustzones, en sport- en spelzones combineren met groen. Dit alles met een rijke variatie aan sport en spel.

De school creëerde een aantal zones met plekken waar er actief gespeeld kan worden tegenover plekken waar er rustig kan samengezeten worden. De speeloppervlakte werd vergroot met meer groenere elementen (leeshoek, verticale moestuinmuurtjes…). Er werd ook ingezet op breed leren en talentontwikkeling door hoekjes in te richten als buitenkeukentje of groene muur.