BuitenSpel: Basisschool Lutgardis Etterbeek in Etterbeek

De speelplaats van Basisschool Lutgardis Etterbeek in de Generaal Fivéstraat 42, kreeg in 2015 een grondige facelift dankzij het project BuitenSpel: een volledige nieuwe speelplaatsinrichting. 

In samenspraak met het Onderwijscentrum Brussel werd een uitdagende speelplaats ontwikkeld waar de zintuigen van de kinderen worden geprikkeld en hun creativiteit wordt gestimuleerd. Aandacht ging daarbij naar onder meer natuur (moestuin), ruimte (windrichtingen, …), verkeerseducatie (fietsparcours), bewegingsopvoeding en –motoriek (klimrek), taal (leeshoeken), sociale vaardigheden (conflicthuisje) … Ook werd voorzien in de aanleg van een “amfi-theater” waarbij de mogelijkheid ontstaat kinderen niet enkel in klaslokalen te onderwijzen.