BuitenSpel: Basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Anderlecht

Basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Anderlecht heeft in 2020 haar speelplaats volledig gerenoveerd. Ze kreeg hiervoor steun via het project BuitenSpel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en ontving een subsidie van 84.203 euro.

Elk kind wil men een stimulerend plekje aanbieden dat aansluit bij de individuele noden. De school heeft daarom haar speelplaats ingericht in verschillende zones die elk een duidelijke bestemming heeft. Zo is onder meer een balspelzone dat conflictvrij voetballen moet bevorderen, een buitenklas/theater dat zowel een zitruimte als een plek om buiten les te geven is, een groene speelzone waar de leerlingen op ontdekking kunnen in relatie tot de natuur, en een speelzone met zitrotsen en waterspel.