Vorming, ondersteuning en expertisedeling

Blijf inzetten op vorming en ondersteuning van schoolteams en vooral op uitwisseling en expertisedeling tussen scholen. Versterk de inspanningen daarvoor waar nodig.

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over vorming, ondersteuning en expertisedeling kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

  Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.
  ​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
  ​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

  Enkele acties in de kijker

  Projectoproep meertalige initiatieven

  Projectoproep meertalige initiatieven

  VGC lanceerde in juli 2022 en mei 2023 een projectoproep voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor projecten die meertaligheid op school stimuleren.
  Onderwijscentrum Brussel

  Onderwijscentrum Brussel

  Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en
  ondersteuning van schoolteams in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
  Subsidie voor tussenkomsten in schoolonkosten leerlingen

  Subsidie voor tussenkomsten in schoolonkosten leerlingen

  Basis- en secundaire scholen die leerlingen uit gezinnen in een kwetsbare situatie financieel willen steunen, kunnen een subsidie voor tussenkomst aanvragen in hun schoolkosten en in kosten gelinkt aan menstruatiearmoede of voedselarmoede.
  Brusselvoltaal.be

  Brusselvoltaal.be

  Dit is een online toegangspoort naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De VGC ontwikkelde deze website samen met het Onderwijscentrum Brussel.
  Ronde van Brussel voor Onderwijs - Taal en meertaligheid

  Taal en meertaligheid

  Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

  Versterk de expertise en ondersteuning rond omgaan met meertaligheid. Dat is essentieel in het meertalige Brussel. Monitor het taalniveau Nederlands op de scholen en zoek oplossingen bij taalachterstand.

  Lees hier alle aanbevelingen

   

  Acties van Onderwijs en Vorming

  • Projectoproep meertalige initiatieven voor scholen en daaraan gekoppeld lerend netwerk rond meertaligheid
  • Website brusselvoltaal.be met informatie over en ondersteuning bij meertaligheid
  • Huis van het Nederlands en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe dienen project in bij perspective.brussels rond digitale tools voor taalonderwijs 
  • VGC en OCB brengen (bestaande) initiatieven ter ondersteuning van (begrijpend) lezen onder de aandacht
  • OCB biedt ondersteuning, vormingen en leerlabo’s rond taalbeleid, taalvaardigheidsonderwijs en meertaligheid

  Terug naar boven

  Ronde van Brussel voor Onderwijs - Ondersteuning door OCB

  Ondersteuning door Onderwijscentrum Brussel

  Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

  Blijf met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) continue, praktische en kwaliteitsvolle ondersteuning bieden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

   Lees hier alle aanbevelingen


    

   Acties van Onderwijs en Vorming

   Terug naar boven

   Ronde van Brussel voor Onderwijs - Ondersteuningsaanbod

   Ondersteuningsaanbod

   Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

   Versterk de ondersteuning aan Nederlandstalige scholen in Brussel, want het diverse publiek met diverse noden vraagt om een unieke aanpak. Leg daarbij onder meer de nadruk op kansarmoede, ouderbetrokkenheid, anderstalige nieuwkomers en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

    Lees hier alle aanbevelingen

     

    Acties van Onderwijs en Vorming

    • OCB biedt ondersteuning, vormingen en leerlabo’s aan rond anderstalige nieuwkomers, kansarmoede en ouderbetrokkenheid
    • Sterk starten met Anderstalige Nieuwkomers van OCB
    • Vakantieproject Talentboost 
    • Subsidies voor scholen voor een tussenkomst in schoolonkosten 
    • Ondersteuningsproject voor jongeren in een kwetsbare situatie
    • VGC start met traumasensitieve coaching voor onderwijs aan leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen
    • VGC deed een subsidieaanvraag voor een integraal aanbod voor leerlingen met specifieke zorgnoden op de campus van Kasterlinden
    • Steun aan Connect voor project kansarme ouders
    • Samenwerking OCB en Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS)
    • Website communicerenmetouders.brussels met materialen, tips en informatie voor scholen
    • Methode Eigen Wijs rond welzijn bij tieners

    Terug naar boven

    Ronde van Brussel voor Onderwijs - Professionalisering

    Professionalisering van leerkrachten

    Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

    Ontwikkel professionaliseringstrajecten op maat van de specifieke noden van de schoolteams. Zorg voor een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk. Want de Brusselse grootstedelijke context vraagt om bijzondere vaardigheden bij startende én ervaren leerkrachten.

     Lees hier alle aanbevelingen

      

     Acties van Onderwijs en Vorming

     Terug naar boven

     Ronde van Brussel voor Onderwijs - Ondersteuning door onderwijspartners

     Ondersteuning door onderwijspartners

     Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

     Ontwikkel een snelle, continue en vlotte samenwerking met onderwijspartners, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Brusselleer, de ondersteuningsnetwerken, de pedagogische begeleidingsdiensten, KANS, Abrusco …

     Lees hier alle aanbevelingen

      

     Acties van Onderwijs en Vorming

     Terug naar boven

     Ronde van Brussel voor Onderwijs - Uitwisseling en expertisedeling

     Uitwisseling en expertisedeling

     Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

     Maak gebruik van de expertise die aanwezig is in de Brusselse scholen. Stimuleer samenwerkingen en uitwisselingen tussen scholen onderling en tussen scholen en universiteiten, hogescholen en andere organisaties.

     Lees hier alle aanbevelingen

      

     Acties van Onderwijs en Vorming

     • Schooloverstijgende leerlabo’s van OCB
     • Studiedienst van OCB

     Terug naar boven