Vorming, ondersteuning en expertisedeling

Blijf inzetten op vorming en ondersteuning van schoolteams en vooral op uitwisseling en expertisedeling tussen scholen. Versterk de inspanningen daarvoor waar nodig.

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over vorming, ondersteuning en expertisedeling kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

  Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.

  Enkele acties in de kijker

  Onderwijscentrum Brussel

  Onderwijscentrum Brussel

  Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en
  ondersteuning van schoolteams in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
  Brusselvoltaal.be

  Brusselvoltaal.be

  Dit is een online toegangspoort naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De VGC ontwikkelde deze website samen met het Onderwijscentrum Brussel.
  Talentboost

  Talentboost

  Dit vakantieproject van het Onderwijscentrum Brussel biedt taalstimulerende activiteiten voor anderstalige nieuwkomers en kinderen met een andere thuistaal.
  Project De Meander

  Project De Meander

  Dit project van de VGC op Zaveldal BuSO focust op sociale vaardigheidstraining voor leerlingen in het gewoon onderwijs met gedragsproblemen op school.
  Ronde van Brussel voor Onderwijs - Taal en meertaligheid

  Taal en meertaligheid

  Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

  Versterk de expertise en ondersteuning rond omgaan met meertaligheid. Dat is essentieel in het meertalige Brussel. Monitor het taalniveau Nederlands op de scholen en zoek oplossingen bij taalachterstand.

  Lees hier alle aanbevelingen

   

  Acties van Onderwijs en Vorming

  • Website brusselvoltaal.be met informatie over en ondersteuning bij meertaligheid
  • OCB biedt ondersteuning, vormingen en leerlabo’s rond taalbeleid, taalvaardigheidsonderwijs en meertaligheid

  Terug naar boven

  Ronde van Brussel voor Onderwijs - Ondersteuning door OCB

  Ondersteuning door Onderwijscentrum Brussel

  Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

  Blijf met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) continue, praktische en kwaliteitsvolle ondersteuning bieden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

   Lees hier alle aanbevelingen


    

   Acties van Onderwijs en Vorming

   Terug naar boven

   Ronde van Brussel voor Onderwijs - Ondersteuningsaanbod

   Ondersteuningsaanbod

   Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

   Versterk de ondersteuning aan Nederlandstalige scholen in Brussel, want het diverse publiek met diverse noden vraagt om een unieke aanpak. Leg daarbij onder meer de nadruk op kansarmoede, ouderbetrokkenheid, anderstalige nieuwkomers en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

    Lees hier alle aanbevelingen

     

    Acties van Onderwijs en Vorming

    • OCB biedt ondersteuning, vormingen en leerlabo’s aan rond anderstalige nieuwkomers, kansarmoede en ouderbetrokkenheid
    • Groeiboek Anderstalige Nieuwkomers van OCB
    • Vakantieproject Talentboost 
    • Subsidies voor scholen voor een tussenkomst in schoolonkosten en kosten gelinkt aan menstruatiearmoede en voedselarmoede
    • Steun aan Connect voor project kansarme ouders
    • Samenwerking OCB en Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS)
    • Methode Eigen Wijs rond welzijn bij tieners

    Terug naar boven

    Ronde van Brussel voor Onderwijs - Professionalisering

    Professionalisering van leerkrachten

    Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

    Ontwikkel professionaliseringstrajecten op maat van de specifieke noden van de schoolteams. Zorg voor een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk. Want de Brusselse grootstedelijke context vraagt om bijzondere vaardigheden bij startende én ervaren leerkrachten.

     Lees hier alle aanbevelingen

      

     Acties van Onderwijs en Vorming

     Terug naar boven

     Ronde van Brussel voor Onderwijs - Ondersteuning door onderwijspartners

     Ondersteuning door onderwijspartners

     Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

     Ontwikkel een snelle, continue en vlotte samenwerking met onderwijspartners, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Brusselleer, de ondersteuningsnetwerken, de pedagogische begeleidingsdiensten, KANS, Abrusco …

     Lees hier alle aanbevelingen

      

     Acties van Onderwijs en Vorming

     Terug naar boven

     Ronde van Brussel voor Onderwijs - Uitwisseling en expertisedeling

     Uitwisseling en expertisedeling

     Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

     Maak gebruik van de expertise die aanwezig is in de Brusselse scholen. Stimuleer samenwerkingen en uitwisselingen tussen scholen onderling en tussen scholen en universiteiten, hogescholen en andere organisaties.

     Lees hier alle aanbevelingen

      

     Acties van Onderwijs en Vorming

     • Schooloverstijgende leerlabo’s van OCB
     • Studiedienst van OCB

     Terug naar boven