Vernieuwende initiatieven

Verken en ondersteun pedagogisch en didactisch vernieuwende initiatieven

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over vernieuwende initiatieven in het onderwijs kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.

Enkele acties in de kijker

Projectoproep meertalige initiatieven

Projectoproep meertalige initiatieven

VGC lanceerde in juli 2022 een projectoproep voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor projecten die meertaligheid op school stimuleren.
Tweetalige lerarenopleiding

Tweetalige lerarenopleiding

In 2017 startte de tweetalige lerarenopleiding in de Erasmushogeschool Brussel en in de Haute Ecole Francisco Ferrer, met financiële steun van de VGC. In het academiejaar 2021-2022 breidt deze opleiding nog verder uit.
KLIK-project van BRUZZ Ket

KLIK-project van BRUZZ Ket

Het digitaal kinderen- en jongerenplatform BRUZZ Ket van de vzw Vlaams-Brusselse Media ontvangt subsidies van de VGC voor het KLIK-project. BRUZZ gaat samen met Brusselse jongeren, het Onderwijscentrum Brussel en Nederlandstalige scholen in Brussel aan de slag met uiteenlopende mediaopdrachten.
Brusselvoltaal.be

Brusselvoltaal.be

Dit is een online toegangspoort naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De VGC ontwikkelde deze website samen met het Onderwijscentrum Brussel.
Ronde van Brussel voor Onderwijs - Meertaligheid

Meertaligheid

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Stimuleer projecten rond meertaligheid en rond de kennis van het Nederlands. En bied scholen ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie rond taal en meertaligheid.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Organisatie lessen

Organisatie lessen

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Bied leerkrachten meer omkadering, ondersteuning en werkingsmiddelen om optimaal en gedifferentieerd in te spelen op de noden van hun leerlingen. Stem de leerplannen ook beter af op de noden en de leefwereld van jongeren in een grootstedelijke context.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Geef scholen een sterke, permanente en nabije ondersteuning en wees flexibel in middelen, ruimte en leerplannen, zodat zij onderwijs op maat kunnen bieden aan leerlingen met specifieke zorgnoden. En verwijs, indien nodig, op tijd en juist door naar het buitengewoon onderwijs.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Ook de aanbevelingen rond inclusief onderwijs werden doorgegeven.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Zet in op onderwijsvernieuwing en innovatief lesgeven. Verbeter de organisatie van het deeltijds onderwijs en de doorstroming naar en in het secundair onderwijs.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • Ontwikkelen van het nieuwe onderwijsconcept tienerschool en bouw van twee tienerscholen in Anderlecht en Schaarbeek, i.s.m. de Brusselse schoolbesturen
  • Webplatform GeneratieBXL ontwikkelen rond studiekeuze, talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding 
  • OCB biedt ondersteuning, vorming en leerlabo’s rond transities in een schoolloopbaan
  • Ondersteuning bij de realisatie van een vernieuwend pedagogisch concept en gedeelde visie op de nieuwe site Walcourt-Deleers in Anderlecht
  • LEGO Education project: vormingen in het LEGO-STEM-LAB van OCB
  • Steun aan vzw STARTPROjecten voor het project Brussel S.T.E.M.T.
  • Steun aan de IT-garage die gratis STEM-activiteiten aanbiedt voor scholen
  • Gratis workshops rond digitale technologie via Databuzz

Terug naar boven