Vernieuwende initiatieven

Verken en ondersteun pedagogisch en didactisch vernieuwende initiatieven

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over vernieuwende initiatieven in het onderwijs kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine 'Ronde van Brussel 2020' of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.
​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

Enkele acties in de kijker

Projectoproep meertalige initiatieven

Projectoproep meertalige initiatieven

VGC lanceerde in juli 2022 een projectoproep voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor projecten die meertaligheid op school stimuleren.
Klaar voor de lerarenopleiding!

Klaar voor de lerarenopleiding!

‘Klaar voor de lerarenopleiding!’ is een gratis project voor leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs die eraan denken om te starten met de lerarenopleiding. Het project is een samenwerking van Odisee en Erasmushogeschool Brussel, met steun van VGC.
KLIK-project van BRUZZ Ket

KLIK-project van BRUZZ Ket

Het digitaal kinderen- en jongerenplatform BRUZZ Ket van de vzw Vlaams-Brusselse Media ontvangt subsidies van de VGC voor het KLIK-project. BRUZZ gaat samen met Brusselse jongeren, het Onderwijscentrum Brussel en Nederlandstalige scholen in Brussel aan de slag met uiteenlopende mediaopdrachten.
Taaltutoren

Taaltutoren

VGC en Don Bosco Brussel starten samen het proefproject 'Taaltutoren' op voor leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel met een taalachterstand. Deze leerlingen krijgen voortaan extra taalstimulerende activiteiten.
Ronde van Brussel voor Onderwijs - Meertaligheid

Meertaligheid

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Stimuleer projecten rond meertaligheid en rond de kennis van het Nederlands. En bied scholen ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie rond taal en meertaligheid.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Projectoproep meertalige initiatieven voor scholen
 • Website brusselvoltaal.be over meertaligheid
 • Uitbreiding steun aan tweetalige lerarenopleiding
 • Onderzoek naar uitwisselingsmogelijkheden tussen leerkrachten uit het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs in Brussel
 • Proefproject taaltutoren van Don Bosco Brussel
 • Subsidies aan PIM van vzw Foyer voor PIM@home en gratis PIM-workshops voor scholen
 • VGC steunt Swap-Swap vzw om haar aanbod kenbaar te maken bij scholen
 • Subsidie stimulerende leesomgeving op school
 • Scholen die een subsidie stimulerende leesomgeving ontvingen, konden bij vzw FIX een mobiel leesmeubel aanvragen
 • Huis van het Nederlands en Don Bosco Brussel dienen project in bij perspective.brussels rond digitale tools voor taalonderwijs 
 • OCB biedt ondersteuning en vorming rond krachtig leesonderwijs
 • VGC en OCB brengen (bestaande) initiatieven ter ondersteuning van (begrijpend) lezen onder de aandacht
 • Project Leesrijk Brussel van OCB, dienst Ondersteuning Brusselse Bibliotheken (OBIB) en de Vlaamse Gemeenschap

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Organisatie lessen

Organisatie lessen

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Bied leerkrachten meer omkadering, ondersteuning en werkingsmiddelen om optimaal en gedifferentieerd in te spelen op de noden van hun leerlingen. Stem de leerplannen ook beter af op de noden en de leefwereld van jongeren in een grootstedelijke context.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Subsidies aan BRUZZ Ket voor het KLIK-project i.s.m. OCB
 • VGC diende met de eigen onderwijsinstellingen, Kasterlinden en Zaveldal, in op het proeftuinproject van de Vlaamse Gemeenschap

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Geef scholen een sterke, permanente en nabije ondersteuning en wees flexibel in middelen, ruimte en leerplannen, zodat zij onderwijs op maat kunnen bieden aan leerlingen met specifieke zorgnoden. En verwijs, indien nodig, op tijd en juist door naar het buitengewoon onderwijs.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

 • VGC geeft Leersteuncentrum Kasterlinden haar eigen locatie
 • Oprichting van MFC Kasterlinden. De bedoeling is dat Kasterlinden de ondersteuning van leerlingen met gedrags- en emotionele problemen uitrolt naar andere
  Nederlandstalige scholen in Brussel.
 • VGC ging in april 2021 en juli 2022 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Ook de aanbevelingen rond inclusief onderwijs werden doorgegeven.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Zet in op onderwijsvernieuwing en innovatief lesgeven. Verbeter de organisatie van het deeltijds onderwijs en de doorstroming naar en in het secundair onderwijs.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Ontwikkelen van het nieuwe onderwijsconcept tienerschool en bouw van twee tienerscholen in Anderlecht en Schaarbeek, i.s.m. de Brusselse schoolbesturen
 • Webplatform GeneratieBXL rond studiekeuze, talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding 
 • OCB biedt ondersteuning, vorming en leerlabo’s rond transities in een schoolloopbaan
 • Ondersteuning bij de realisatie van een vernieuwend pedagogisch concept en gedeelde visie op de nieuwe site Walcourt-Deleers in Anderlecht
 • LEGO Education project: vormingen in het LEGO-STEM-LAB van OCB met gratis uitleenpakketten voor deelnemende scholen
 • Steun aan vzw STARTPROjecten voor het project Brussel S.T.E.M.T.
 • Steun aan de IT-garage die gratis STEM-activiteiten aanbiedt voor scholen
 • Gratis workshops rond digitale technologie via Databuzz

Terug naar boven