Schoolinfrastructuur

Zorg voor flexibele en deelbare schoolinfrastructuur, zowel binnen als buiten, die toekomstproof is

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over schoolinfrastructuur kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine 'Ronde van Brussel 2020' of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.
In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

Enkele acties in de kijker

Subsidie voor renovatie- en nieuwbouwprojecten

Subsidie voor renovatie- en nieuwbouwprojecten

Schoolbesturen ontvangen subsidies van de VGC voor renovatie- en nieuwbouwwerken. Zo onderhouden zij hun onderwijsinfrastructuur en behouden ze de onderwijskwaliteit en -capaciteit.
Renovatie leraarskamer
Ronde van Brussel voor schoolteams

Renovatie leraarskamer

Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen steun van de VGC bij de (her)inrichting van hun leraarskamer. Zo kunnen zij van hun leraarskamer een kwaliteitsvolle, multifunctionele, brede en duurzame ontmoetingsplek maken.
Renovatie schoolrefter

Renovatie schoolrefter

Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen de steun van de VGC bij de (her)inrichting van hun schoolrefter. Zo kunnen scholen hun refters omvormen tot multifunctionele en eigentijdse plekken die bijdragen aan een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving.
Energiezorg op school

Energiezorg op school

Nederlandstalige basisscholen, secundaire scholen, academies van het deeltijds kunstonderwijs en onderwijsinternaten in Brussel ontvangen subsidies om energiebesparende maatregelen uit te voeren, sinds 2023 ook voor de plaatsing van zonnepanelen.
Ronde van Brussel voor schoolteams

Scholenbouw

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Maak nieuwe infrastructuur flexibel en op maat van leerlingen, onderwijsvernieuwingen en onderwijsvormen. Creëer groene, gezonde en energieneutrale scholen. Bied ook ondersteuning bij infrastructuurdossiers en geef inspraak in de plannen.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Subsidies aan schoolbesturen voor renovatie- en nieuwbouwwerken
 • Subsidies aan schoolbesturen voor tijdelijke onderwijsinfrastructuur
 • Investeringssubsidie voor het deeltijds kunstonderwijs
 • Engagement binnen coördinerende verenigingen die ondersteuning bieden aan de schoolbesturen bij de opmaak van infrastructuurdossiers
 • Energiezorg op School: subsidies voor energiebesparende maatregelen, sinds 2023 ook voor de plaatsing van zonnepanelen
 • Steun aan FIX vzw voor energieadvies aan scholen
 • Milieuzorg op School: aanbod rond duurzame thema’s voor leerkrachten(teams)
 • Subsidies aan scholen i.k.v. het project ‘Groen en Blauw’ voor meer biodiversiteit

Terug naar boven

Renovatie en herinrichting

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Vernieuw verouderde lokalen en (sport)infrastructuur, zodat ze beantwoorden aan de huidige noden en normen. Blijf speelplaatsen en groene ruimtes herinrichten en begeleid scholen bij de uitwerking van een speelplaatsvisie.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven

Capaciteit

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Doe aan capaciteitsuitbreiding en -inbreiding, zowel in de binnen- als buitenruimte. Zo kunnen leerkrachten kwalitatief les blijven geven aan een groeiend aantal leerlingen.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Subsidies aan schoolbesturen voor renovatie- en nieuwbouwwerken
 • Overeenkomst met AGION en GO! Scholengroep Brussel: bijdrage aan de infrastructurele noden van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel via (co)financiëring

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor schoolteams

Infrastructuur delen

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Kom tot een gedeelde buurtinfrastructuur, waarbij scholen gebruikmaken van lokalen en infrastructuur in de buurt. Zorg tegelijk ook dat de schoolinfrastructuur multifunctioneel inzetbaar is. Optimaliseer daarvoor de samenwerkingen tussen scholen en partners uit de buurt.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

 • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Ook de aanbevelingen rond het delen van (onderwijs)infrastructuur werden doorgegeven.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor schoolteams

Uitrusting

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Voorzie meer budget om scholen en ouders te ondersteunen bij de aankoop van werkboeken en duurzaam schoolmateriaal. Moedig het gebruik aan van materiaal dat uitwisselbaar is tussen scholen onderling.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor schoolteams

Mobiliteit van leerlingen en leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Zorg dat scholen goed bereikbaar zijn, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Zo geraken leerkrachten en leerlingen vlot op school.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

 • We geven deze aanbevelingen door aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor mobiliteit in Brussel.

Terug naar boven

Magazine Ronde van Brussel - infrastructuur 2024

Ontdek in het magazine 'Ronde van Brussel - Infrastructuur - Ruimte voor Kwaliteitsvol Onderwijs' welke investeringen de VGC de voorbije vijf jaar heeft gedaan in onderwijsinfrastructuur om de kwaliteit en capaciteit te verhogen. De focuspunten zijn capaciteitsverhoging, duurzame scholenbouw, multifunctioneel gebruik, ICT, investeringen in deeltijds kunstonderwijs. Lees, bestel of download de gratis brochure.