Overige aanbevelingen

Aanbevelingen die buiten de 10 grote aanbevelingen vallen: over het algemeen onderwijs- en inschrijvingsbeleid

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over het algemeen onderwijs- en inschrijvingsbeleid kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

Enkele acties in de kijker

Urban education bij OCB
Ronde van Brussel voor schoolteams

Urban education bij OCB

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) legt haar werking steeds meer de focus op urban education: lesgeven in de grootstedelijke context van Brussel.
Infocampagne Inschrijven in Brussel
Inschrijven in Brussel

Infocampagne Inschrijven in Brussel

De concrete uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsrecht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel krijgt steun van de VGC. Dat gebeurt onder meer door een jaarlijks terugkerende infocampagne, ondersteuning bij de infomomenten van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brussel en groepsbezoeken van ouders aan scholen.

Evalueer het inschrijvingsbeleid

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Herbekijk het inschrijvingsbeleid en de voorwaarden. Kijk ook naar de voorrangsregels, zodat er een evenwichtige mix van thuistalen is in de scholen en zodat ouders een geschikte school voor hun kind kunnen kiezen. Zorg er voor dat ouders op de hoogte zijn van de inschrijvingsprocedure en dat ze, indien nodig, hulp krijgen bij de inschrijving van hun kind.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • Infocampagne Inschrijven in Brussel
  • Volledig vernieuwde website inschrijveninbrussel.be
  • Overleg met LOP Brussel over nieuw decreet inschrijvingsrecht
  • Ondersteuning bij uitrol nieuw decreet voor de inschrijvingsprocedure voor 2023-2024, waarbij het voorstel voor voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen bekrachtigt werd door de Raad van de VGC in een verordening
  • Actief meewerken aan de uitrol van het decreet inschrijvingen in scholen, o.a. deelname aan overleg LOP Brussel, bemanning helpdesk, gebruikerstesten nieuwe aanmeldingssoftware van Vlaanderen …
  • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid vallen. Ook de evaluatie van het inschrijvingsbeleid kwam aan bod.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor schoolteams

Hou rekening met de context in het algemeen onderwijsbeleid

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Zorg voor continuïteit in het onderwijsbeleid en hou daarbij rekening met de identiteit van het Brussels onderwijs. Herbekijk de onderwijsinspectie en evalueer de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Lees hier alle aanbevelingen


 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • Werking OCB focust op urban education
  • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid vallen. Ook het algemeen onderwijsbeleid kwam aan bod.

Terug naar boven