Lesgeven en les krijgen in Brussel

Maak lesgeven en les krijgen in Brussel aantrekkelijker

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over lesgeven en les krijgen in Brussel kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine 'Ronde van Brussel 2020' of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.
In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

Enkele acties in de kijker

Avond van het Onderwijs

Avond van het Onderwijs

Met dit evenement tonen we onze waardering voor de inzet en het werk van iedereen die betrokken is bij het Nederlandstalig onderwijs of de vormingssector in Brussel.
Infobeurs 'Word leerkracht in Brussel'

Infobeurs 'Word leerkracht in Brussel'

De infobeurs maakt (kandidaat) zij-instromers wegwijs in het aanbod aan lerarenopleidingen in Brussel en de andere praktische stappen bij een overstap naar een job in het onderwijs. Er vonden reeds twee succesvolle edities plaats: in januari en juni 2022.
Dag van de leerkracht

Dag van de leerkracht

Op 5 oktober verrast de VGC alle leerkrachtenteams uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel met een geschenk. Daarmee willen we hen bedanken voor hun dagelijkse inzet.
Getuigenissen van (toekomstige) leerkrachten

Getuigenissen van (toekomstige) leerkrachten

De VGC ging op zoek naar getuigenissen van studenten, leerkrachten en zij-instromers in Brusselse scholen. Ontdek hoe zij elke dag met volle goesting kiezen voor ons Brussels onderwijs.
Consulent zij-instromers

Consulent zij-instromers

Met persoonlijke begeleiding leidt consulent zij-instromers Camille zij-instromers naar je nieuwe job als leerkracht in Brussel. Stap voor stap helpt geïnteresseerden om de switch te maken.
Ronde van Brussel voor Onderwijs - Aanwerving leerkrachten

Aanwerving van leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Trek een divers lerarenkorps aan, met de juiste kwaliteiten en kwalificaties. En probeer dit korps te behouden, zodat er meer continuïteit ontstaat in het schoolteam.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Actieplan uitwerken en uitvoeren om het lerarentekort in Brussel aan te pakken
 • Organiseren infobeurs 'Word leerkracht in Brussel'
 • Consulent die zij-instromers persoonlijk begeleidt in hun overstap naar een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
 • VGC lanceerde een matchingstool voor vrijwilligers en scholen via het platform Give a Day
 • Project Talent 4 Teaching voor leerlingen uit het secundair onderwijs
 • Campagne #LeerkrachtBXL i.s.m. OCB met focus op recrutering in 2022-2023
 • Samen met Jobat.be zet VGC Brusselse leerkrachten in de kijker
 • Filmpjes met getuigenissen van leerkrachten, zij-instromers en studenten die kiezen voor onze Brusselse scholen
 • VGC diende met de eigen onderwijsinstellingen, Kasterlinden en Zaveldal, in op het proeftuinproject van de Vlaamse Gemeenschap
 • VGC ging in juni 2022 en maart 2023 in gesprek met de onderwijsnetten en hun PBD's over de aanpak van het leerkrachtentekort in Brussel.
 • VGC ging in april 2021 en juli 2022 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Het leerkrachtentekort stond als eerste op de agenda.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Taakbelasting leerkrachten

Taakbelasting van leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Maak meer uren in de schoolopdracht van leerkrachten klasvrij voor overleg en ondersteuning. Zoek een oplossing voor de hoge werkdruk door de administratieve planlast en de bijkomende taken.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

 • VGC-subsidies voor scholen bundelen en digitaliseren
 • Ouders en scholen ondersteunen bij de inschrijvingsprocedure voor het onderwijs
 • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Ook de taakbelasting van leerkrachten kwam aan bod.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Voordelen Brusselse leerkrachten

Voordelen voor Brusselse leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Maak de job als leerkracht in Brussel aantrekkelijker door een Brusselpremie, een aangepaste prestatieregeling en extra voorzieningen en ondersteuning. Pak drempels aan, zoals de mobiliteit in en naar Brussel en de te dure woongelegenheid. 

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Ondersteuning voor zij-instromers in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel via terugbetaling studiegeld en extra opleidingstijd
 • VGC ging in april 2021 en juli 2022 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. De loopbaanmogelijkheden en het aantrekkelijker maken van lesgeven (in Brussel) kwamen daarbij aan bod.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Welbevinden leerkrachten

Welbevinden van leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Draag bij aan het creëren van hechte schoolteams, waarbij de neuzen in dezelfde richting staan. Dat is belangrijk voor het gevoel van waardering bij leerkrachten. Organiseer daarvoor activiteiten voor schoolteams, want Brusselse leerkrachten genieten daarvan.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Activiteiten voor schoolteams. Volg de activiteiten op Facebook of Instagram:
  • Avond van het Onderwijs
  • Geschenk voor Dag van de leerkracht
  • After Work Drinks en Party voor leerkrachten.
  • OCB-Quiz ‘De slimste school van Brussel’
  • Teachers at the movies        
  • Online challenges voor schoolteams tijdens de lockdown
 • Hesje en rugzak met N-logo voor leerlingen
 • Hesje met N-logo en slogan ‘Word leerkracht!’ voor leerkrachten

Terug naar boven