Lesgeven en les krijgen in Brussel

Maak lesgeven en les krijgen in Brussel aantrekkelijker

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over lesgeven en les krijgen in Brussel kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.

Enkele acties in de kijker

Avond van het Onderwijs

Avond van het Onderwijs

Met dit evenement tonen we onze waardering voor de inzet en het werk van iedereen die betrokken is bij het Nederlandstalig onderwijs of de vormingssector in Brussel.
Hesjes voor leerkrachten

Hesjes voor leerkrachten

De leerkrachten krijgen een hesje met het N-logo en de slogan ‘Word leerkracht!’. Want zij zijn de beste ambassadeurs voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Dag van de leerkracht

Dag van de leerkracht

Op 5 oktober verrast de VGC alle leerkrachtenteams uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel met een geschenk. Daarmee willen we hen bedanken voor hun dagelijkse inzet.
Talent 4 Teaching

Talent 4 Teaching

Dit project is voor scholieren in de laatste graad van het secundair onderwijs. Door mee te lopen in een basisschool maken zij op een speelse en educatief verantwoorde manier kennis met de job van leerkracht.
Ronde van Brussel voor Onderwijs - Aanwerving leerkrachten

Aanwerving van leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Trek een divers lerarenkorps aan, met de juiste kwaliteiten en kwalificaties. En probeer dit korps te behouden, zodat er meer continuïteit ontstaat in het schoolteam.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • Actieplan uitwerken en uitvoeren om het lerarentekort in Brussel aan te pakken
  • Project Talent 4 Teaching voor leerlingen uit het secundair onderwijs
  • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Het leerkrachtentekort stond als eerste op de agenda.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Taakbelasting leerkrachten

Taakbelasting van leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Maak meer uren in de schoolopdracht van leerkrachten klasvrij voor overleg en ondersteuning. Zoek een oplossing voor de hoge werkdruk door de administratieve planlast en de bijkomende taken.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • VGC-subsidies voor scholen bundelen en digitaliseren
  • Ouders en scholen ondersteunen bij de inschrijvingsprocedure voor het onderwijs
  • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Ook de taakbelasting van leerkrachten kwam aan bod.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Voordelen Brusselse leerkrachten

Voordelen voor Brusselse leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Maak de job als leerkracht in Brussel aantrekkelijker door een Brusselpremie, een aangepaste prestatieregeling en extra voorzieningen en ondersteuning. Pak drempels aan, zoals de mobiliteit in en naar Brussel en de te dure woongelegenheid. 

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. De loopbaanmogelijkheden en het aantrekkelijker maken van lesgeven (in Brussel) kwamen daarbij aan bod.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Welbevinden leerkrachten

Welbevinden van leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Draag bij aan het creëren van hechte schoolteams, waarbij de neuzen in dezelfde richting staan. Dat is belangrijk voor het gevoel van waardering bij leerkrachten. Organiseer daarvoor activiteiten voor schoolteams, want Brusselse leerkrachten genieten daarvan.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven