Lerarenopleiding

Werk samen met de lerarenopleidingen zodat leerkrachten beter voorbereid en beter begeleid kunnen starten op de werkvloer

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over de lerarenopleiding in Brussel kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine 'Ronde van Brussel 2020' of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.
​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

Enkele acties in de kijker

Aanvangsbegeleiding OCB

Aanvangsbegeleiding OCB

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) draagt bij aan de aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten in Brussel, onder meer via het leerlabo ‘Coach de mentor’, het leerpad ‘Aanvangsbegeleiding’ voor directies en de starterscarrousel voor beginnende leerkrachten.
Teach for Brussels

Teach for Brussels

Dit project van vzw Teach for Belgium krijgt subsidies van de VGC om geëngageerde zij-instromers twee jaar lang aan te stellen en te ondersteunen als leerkracht in het secundair onderwijs in Brussel.
De Baobab

De Baobab

Dit kwalificatie- en tewerkstellingstraject van EVA bxl krijgt subsidies van de VGC. Brusselaars zonder diploma hoger onderwijs lopen zo onder begeleiding stage in een kleuterschool en volgen tegelijkertijd een kwalificatietraject in een Brusselse lerarenopleiding.
Subsidies zij-instromers

Subsidies zij-instromers

De VGC ondersteunt zij-instromers met de terugbetaling van het studiegeld van de educatie-ve opleiding en het aanbieden van extra opleidingstijd door een vermindering van hun werk-opdracht.
Ronde van Brussel voor Onderwijs - Lerarenopleiding

Lerarenopleiding

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Versterk de lerarenopleidingen met het oog op een kwalitatieve uitstroom aan leerkrachten. Schenk daarbij voldoende aandacht aan de (Brusselse) grootstedelijke context en aan specifieke zorgnoden van leerlingen. En zet aangepaste trajecten voor zij-instromers in de kijker.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Stage lerarenopleiding

Stage in de lerarenopleiding

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Versterk de praktijkervaring in de lerarenopleiding door stages en de duur van de stages uit te breiden. En benadruk het belang van meer en relevantere stages in Brussel.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • VGC ging in april 2021 en juli 2022 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Ook stages in de lerarenopleidingen kwamen daarbij aan bod.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Startende leerkrachten

Startende leerkrachten

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Draag bij aan  meer en bredere aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten, zodat ze goed kunnen starten aan hun carrière in het onderwijs. Doe dat schoolintern of schoolextern, via uitwisseling of in samenwerking met de lerarenopleidingen. Bied starters ook voldoende werkzekerheid.  

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • Aanvangsbegeleiding van OCB voor startende leerkrachten en hun mentoren in Brussel
  • ‘Pas voor de Klas’-pakket
  • VGC ging in april 2021 en juli 2022 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Ook aandacht voor startende leerkrachten kwam aan bod.

Terug naar boven