Beeldvorming leerkrachtenberoep

Verspreid een positief, realistisch beeld van de job als leerkracht en meer specifiek van een leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over de beeldvorming van het onderwijs kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.

Enkele acties in de kijker

Campagne #leerkrachtBXL

Campagne #leerkrachtBXL

De VGC ging naar aanleiding van de aanbevelingen uit de Ronde van start met de campagne #leerkrachtBXL. We willen de waardering voor het huidige leerkrachtenkorps vergroten. En we willen mensen motiveren om in Brussel les te geven. In 2022-2023 focussen we op de rekrutering van nieuwe leerkrachten, met extra aandacht voor zij-instromers.
Talent 4 Teaching

Talent 4 Teaching

Dit project is voor scholieren in de laatste graad van het secundair onderwijs. Door mee te lopen in een basisschool maken zij op een speelse en educatief verantwoorde manier kennis met de job van leerkracht.
Lesgeven in Brussel

Lesgeven in Brussel

Deze campagne, in samenwerking met Onderwijscentrum Brussel, maakt jongeren, studenten uit de lerarenopleiding en huidige leerkrachten warm voor een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Ronde van Brussel voor Onderwijs - Beeldvorming Brussels onderwijs

Beeldvorming Brussels onderwijs

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Zet Brussel en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op een positieve en realistische manier in de kijker. Speel de troeven om in Brussel les te geven maximaal uit en maak zo de  job van leerkracht in Brussel aantrekkelijker.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Beeldvorming lerarenberoep

Beeldvorming leerkrachtenberoep

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Valoriseer en promoot het leerkrachtenberoep en de lerarenopleiding. Laat daarom ouders, media en de samenleving de rol van leerkrachten als professionals meer waarderen en erkennen.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • Campagne Lesgeven in Brussel i.s.m. OCB
  • Project Talent 4 Teaching voor leerlingen uit het secundair onderwijs
  • Filmpjes over zij-instromers die kozen voor het onderwijs in Brussel
  • Ontwikkeling van een interactief stadsspel voor studenten in de Brusselse lerarenopleidingen (Big City Life)
  • VGC ging in april 2021 in gesprek met Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, over de aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Ook de herwaardering van het leerkrachtenberoep kwam aan bod.

Terug naar boven