Connect: ouders toeleiden naar welzijnswerk

Sinds 2017 werkt i-mens vzw samen met het Onderwijscentrum Brussel aan het project Connect. Dat ondersteunt een goede samenwerking en communicatie tussen scholen en ouders en legt de link tussen het onderwijs en de welzijnssector. Ouders worden uitgenodigd op spreekuren en onthaalmomenten. Of ze kunnen deelnemen aan een vrijetijdsmarkt of actie
rond studietoelagen.

Door de ouders te versterken, geeft Connect ook een duwtje in de rug aan de kinderen die door een minder goede kennis van het Nederlands, kansarmoede en/of culturele verschillen niet met gelijke kansen aan de schoolloopbaan starten. In het schooljaar 2017-2018 startte i-mens met 5 pilootscholen. In 2022-2023 verdubbelde de VGC de middelen en kon de organisatie haar werking uitbreiden naar 11 scholen.