Educatieve opleidingen (lerarenopleidingen)

In Brussel kan je verschillende educatieve opleidingen (nieuwe naam voor lerarenopleidingen) volgen op graduaats-, bachelor- en masterniveau. Er bestaan ‘gewone dagopleidingen’ maar ook flexibele systemen waarbij je les volgt  in avond-, weekend- en/of afstandsonderwijs

Naargelang je opleidingsniveau, interesse en tijdsbesteding, zijn er verschillende trajecten mogelijk. Het basistraject is veelal bedoeld voor pas afgestudeerde studenten die meteen voor de lerarenopleiding kiezen. De verkorte trajecten zijn bedoeld voor personen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. 

Hier vind je een overzicht van de flexibele trajecten per (verkorte) educatieve opleiding in Brussel en Vlaanderen.

  • Educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs (basisopleiding of verkort traject in hogeschool): Met dit diploma word je kleuteronderwijzer voor alle leerjaren van het kleuteronderwijs. 
  • Educatieve bacheloropleiding Lager onderwijs (basisopleiding of verkort traject in hogeschool): Met dit diploma word je onderwijzer voor alle vakken en voor alle leerjaren van het lager onderwijs.
  • Educatieve bacheloropleiding Secundair onderwijs (basisopleiding of verkort traject in hogeschool): In deze opleiding kiest je 2 onderwijsvakken. Met het diploma op zak, kan je in deze vakken lesgeven in de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs. Sommige vakken mag je ook in de 3de graad geven. En je kan eveneens voor de klas staan in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.
  • Educatieve graduaatsopleiding Secundair onderwijs (hogeschool): Deze opleiding is bedoeld voor personen met minstens 3 jaar nuttige werkervaring in een praktijk- of technisch vak. Met het diploma word je leraar SO voor praktijkvakken. Of je kan lesgeven in het volwassenenonderwijs of deeltijds kunstonderwijs.
  • Educatieve masteropleiding Secundair onderwijs (basisopleiding of verkort traject aan de universiteit): In deze opleiding kiest je 2 onderwijsvakken. Met het diploma op zak, kan je in deze vakken lesgeven in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. In de 1ste graad van het SO kun je ook lesgeven in Klassiek talen en Lichamelijke opvoeding, als je die onderwijsvakken kiest tijdens de opleiding.
  • Educatieve masteropleiding Secundair onderwijs' voor kunstvakken: Deze opleiding kan je volgen aan de 'Schools of Arts' als je les wil geven in het kunstonderwijs. 
  • Het 'LIO-traject' (Leraar-In-Opleiding) is een specifiek verkort traject bedoeld voor studenten die de lerarenopleiding willen combineren met 'voor de klas staan'. Dit traject kan gevolgd worden in een educatieve master, bachelor- of graduaatsopleiding onder specifieke voorwaarden.  
  • Voortgezette opleidingen zijn bedoeld voor studenten die of leerkrachten die zich bijkomend willen specialiseren na hun opleiding via een 'Bachelor-na-Bachelor'-opleiding of postgraduaat. 

Meer informatie over de opleidingen vind je op www.onderwijskiezer.be.

Studenten in de les

Studeren in  Brussel

Je kan de Educatieve masteropleiding volgen bij:

Is de info op deze pagina nuttig?