Educatieve opleidingen in Brussel

Bekijk hier de verschillende educatieve opleidingen (nieuwe naam voor lerarenopleidingen) in Brussel die je kan volgen op graduaats-, bachelor- en masterniveau. 

Educatieve opleiding kleuteronderwijs

Voltijdse educatieve bachelor kleuteronderwijs

Voltijdse educatieve bachelor kleuteronderwijs

Heb je geen diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de voltijdse opleiding van de educatieve bachelor kleuteronderwijs.
Verkorte educatieve bachelor kleuteronderwijs

Verkorte educatieve bachelor kleuteronderwijs

Heb je al een diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de verkorte opleiding van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs.
Educatieve bachelor kleuteronderwijs via afstandsonderwijs

Educatieve bachelor kleuteronderwijs via afstandsonderwijs

Laat je werk- of privésituatie niet toe om overdag te studeren? Dan is het afstandstraject van de Educatieve bachelor Kleuteronderwijs iets voor jou. Als je al een hoger diploma hebt, krijg je heel wat vrijstellingen.

Educatieve opleiding lager onderwijs

Voltijdse educatieve bachelor lager onderwijs

Voltijdse educatieve bachelor lager onderwijs

Heb je geen diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de voltijdse opleiding van de educatieve bachelor lager onderwijs.
Verkorte educatieve bachelor lager onderwijs

Verkorte educatieve bachelor lager onderwijs

Heb je al een diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Dan kan je van start met de verkorte opleiding van de educatieve bachelor lager onderwijs.
Educatieve bachelor lager onderwijs via afstandsonderwijs

Educatieve bachelor lager onderwijs via afstandsonderwijs

Laat je werk- of privésituatie niet toe om overdag te studeren? Dan is het afstandstraject van de educatieve bachelor lager onderwijs iets voor jou. Als je al een hoger diploma hebt, krijg je heel wat vrijstellingen.
Verkort traject via werkplekleren van de educatieve bachelor Lager onderwijs

Verkort traject via werkplekleren van de educatieve bachelor Lager onderwijs

Heb je een diploma hoger onderwijs en sta je al in het lager onderwijs (of zet je binnenkort die stap)? Dan kun je je bachelordiploma Lager onderwijs behalen via een verkort programma met werkplekleren.

Educatieve opleiding secundair onderwijs

Educatief graduaat secundair onderwijs

Educatief graduaat secundair onderwijs

Heb je geen diploma hoger onderwijs en ben je een vakspecialist met minstens drie jaar beroepservaring en je wilt je vakkennis delen met jongeren? Het educatief graduaat secundair onderwijs maakt het mogelijk.
Voltijdse opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs

Voltijdse opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs

Heb je geen diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de voltijdse opleiding van de educatieve bachelor secundair onderwijs.
Verkorte opleiding van de educatieve bachelor secundair onderwijs

Verkorte opleiding van de educatieve bachelor secundair onderwijs

Heb je al een diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de verkorte opleiding van de educatieve bachelor secundair onderwijs.
Educatieve bachelor secundair onderwijs via afstandsonderwijs

Educatieve bachelor secundair onderwijs via afstandsonderwijs

Laat je werk- of privésituatie niet toe om overdag te studeren? Dan is de educatieve bachelor secundair onderwijs via afstandsonderwijs
iets voor jou. Als je al een hoger diploma hebt, krijg je heel wat vrijstellingen.
Voltijdse educatieve masteropleiding secundair onderwijs

Voltijdse educatieve masteropleiding secundair onderwijs

Heb je een diploma hoger onderwijs en wil je lesgeven in één of meerdere vakken in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs? Dan is de educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs iets voor jou.
Verkorte educatieve masteropleiding secundair onderwijs

Verkorte educatieve masteropleiding secundair onderwijs

Heb je een master diploma en wil je lesgeven in één of meerdere vakken in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs? Dan kan je de verkorte educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs volgen.
Leraar-In-Opleiding-traject (LIO)

Leraar-In-Opleiding-traject (LIO)

Het LIO-traject biedt de mogelijkheid om de lerarenopleiding te combineren met een job als leerkracht tijdens je opleiding. Als Leraar-In-Opleiding volg je een aangepast traject.
Voltijdse educatieve masteropleiding in de kunsten

Voltijdse educatieve masteropleiding in de kunsten

Wil je één of meerdere vakken geven in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs en/of het deeltijds kunstonderwijs? Met deze opleiding studeert je af als leraar in een aantal vakdidactieken in de kunsten. Met dit diploma kan een school, afhankelijk van je vakkeuze, je aanstellen als leraar in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (aso, kso) en/of het dko.
Verkorte educatieve masteropleiding in de kunsten

Verkorte educatieve masteropleiding in de kunsten

Heb je een masterdiploma in de kunsten en wil je lesgeven in je vak? Met deze opleiding studeer je af als leraar in de materie van je masterdiploma. Je kan, afhankelijk van je vakinhoud, aan de slag in het secundair onderwijs en/of het deeltijds kunstonderwijs.