Inschrijven in Brussel 2022-2023: publicaties

Inschrijven in Brussel 2022-2023

De VGC voert jaarlijks campagne om ouders te informeren over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en dit in samenwerking met het LOP Brussel. 

Hier vindt u alle publicaties en materialen in digitale vorm, maar ook tools voor organisaties die ouders informeren en helpen. 

Belangrijk: ouders blijven de eindverantwoordelijken voor de aanmelding en inschrijving van hun kind! Kunt u een vraag over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure niet beantwoorden? Contacteer dan de LOP-deskundigen of verwijs de ouder door naar de helpdesk van het LOP.

Toolkit voor helpende organisaties

Toolkit voor helpende organisaties

Toolkit voor ouders

Toolkit voor ouders

Alle publicaties en materialen

Alle publicaties en materialen

Naar inschrijveninbrussel.be

Naar inschrijveninbrussel.be

Toolkit voor helpende organisaties

Hier vinden organisaties enkele tools om ouders makkelijker te kunnen informeren en helpen. We voorzien tools voor 3 niveaus van informatie/hulp: 

 1. Basisinformatie geven aan ouders
 2. Uitgebreide informatie geven aan ouders
 3. Ouders helpen bij de aanmelding

1. Basisinformatie geven aan ouders

Informeer u over de belangrijkste stappen en periodes in de procedure. Kijk op inschrijveninbrussel.be of in de brochures:

 • voorrang broers, zussen en kinderen van personeel (januari)
 • aanmelding (maart)
 • inschrijven (mei)
 • vrije inschrijvingen (juni)

De belangrijkste informatie die u per periode kan meedelen aan ouders, vindt u in dit overzicht voor onthaalmedewerkers (pdf).

Geef mee aan ouders: 

Inschrijven in Brussel - Buitengewoon secundair onderwijs
Inschrijven in Brussel - Buitengewoon basisonderwijs

2. Uitgebreide informatie geven aan ouders

Tools voor organisaties:

 • Stappenplan (pdf): deze tool helpt u om stap voor stap aan ouders uit te leggen wat ze wanneer moeten doen. U heeft ook zicht op welke info op welk moment relevant is voor ouders. Inhoud: 
  • Basisonderwijs: kleuteronderwijs en lager onderwijs
  • Secundair onderwijs: inschrijven in 1A, 1B of in hogere jaren
  • Buitengewoon basis- en secundair onderwijs
 • Infofilmpjes: deze filmpjes geven een goede samenvatting van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Hier wordt ook uitgelegd hoe de plaatsen verdeeld worden
  • Basisonderwijs (Nederlands, Frans, Engels)
  • Secundair onderwijs (Nederlands, Frans, Engels)
 • Instructiefilmpje 'Hoe meld ik mijn kind aan?' legt stap per stap uit hoe ouders hun kind moeten aanmelden voor het Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs in Brussel. De procedure voor het secundair onderwijs is grotendeels dezelfde. (Nederlands, Frans, Engels)
 • Powerpoint LOP-infomoment (pdf): het LOP Brussel organiseert een infomoment voor intermediaire partners over de aanmelding- en inschrijvingsprocedure. Bekijk hier de powerpoint (enkel voor organisaties).  
 • Contactgegevens LOP: helpende organisaties kunnen de LOP-deskundigen rechtstreeks contacteren (niet via de helpdesk). Alle intermediairen kregen deze coördinaten al. Noot: de eerste dagen van de aanmeldperiode is het zeer druk en zijn zij moeilijker bereikbaar.
 • Doorverwijsdocument voor vragen van ouders rond welzijn (pdf): dit document bevat de contactgegevens van welzijnsorganisaties waarnaar je kan doorverwijzen.

Geef mee aan ouders:

In de toolkit voor ouders zijn alle nuttige materialen en links gebundeld. 

Terug naar boven

3. Ouders helpen bij de aanmelding 

Tools voor organisaties:

Geef mee aan ouders:

In de toolkit voor ouders zijn alle nuttige materialen en links gebundeld. 

Terug naar boven

Inschrijven in Brussel
Inschrijven in Brussel - Buitengewoon basisonderwijs

Toolkit voor ouders

Terug naar boven

Publicaties 2022-2023

  Zodra beschikbaar, vindt u hier alle materialen in digitale vorm. Vanaf december 2022 ontvangen scholen en organisaties ook de gedrukte brochures en affiches.

  Wilt u (extra) gedrukte publicaties ontvangen? Hier kan u materialen bijbestellen.

  Inschrijven in Brussel 2022-2023

  Brieven voor ouders die een broer, zus of kind van personeel willen inschrijven 

  Personaliseer de brieven en bezorg ze digitaal of op papier aan de ouders van uw school. Vergeet niet de broers en zussen van de instappertjes die nog niet gestart zijn. 

  Brieven voor basisscholen die inschrijven (zip):

  • in het Nederlands, Frans en Engels 
  • in docx en pdf

  Brieven voor basisscholen die eerst aanmelden (zip):

  • in het Nederlands, Frans en Engels 
  • in docx en pdf

  Terug naar boven

  Tijdslijnen

  Webbanner

  Advertenties

  Inschrijven broers, zussen en kinderen van personeel (te verschijnen tussen 01/12/2021 en 21/01/2022): 

  Aanmelden en inschrijven (te verschijnen tussen 01/01/2022 en 31/03/2022):

  Brochures

  Terug naar boven

  Flyers buitengewoon onderwijs

  • Flyer buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (pdf): informatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Bezorg ze aan ouders die hun kind inschrijven in het buitengewoon kleuter- of lager onderwijs.
    
  • Flyer buitengewoon secundair onderwijs (pdf): informatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure in het buitengewoon secundair onderwijs. Bezorg ze aan ouders die hun kind inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs. 

  Herinneringskaartje basisonderwijs

  • Kaartje voor ouders met een kind geboren in 2020 (pdf): kaartje met de belangrijkste informatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure in 8 talen. Bezorg ze aan ouders met kinderen geboren in 2020 of daarvoor, ook al starten ze pas in september 2023.

  Affiches

  Infofilmpjes

  Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel?

  In het informatieve filmpje wordt uitgelegd hoe ouders hun kind kunnen inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel. Het filmpje is vertaald in het Frans en het Engels.

  Kleuter- en lager onderwijs:

  Secundair onderwijs:

    Hoe meld ik mijn kind aan?

    Binnenkort verschijnt hier het instructiefilmpje dat stap per stap uitlegt hoe ouders hun kind moeten aanmelden voor het Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs in Brussel. De procedure voor het secundair onderwijs is grotendeels dezelfde. Het filmpje wordt vertaald in het Frans en het Engels.

    Is de info op deze pagina nuttig?