Naschoolse en buitenschoolse activiteiten organiseren

Organiseer op je school naschoolse of buitenschoolse activiteiten.

Subsidies voor scholen

Binnenschoolse opvang

Binnenschoolse opvang

Nederlandstalige kleuter-, lagere en basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een subsidie krijgen van de VGC om binnenschoolse opvang te organiseren.
Speelpleinen organiseren

Speelpleinen organiseren

De VGC organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel. De school is initiatiefnemer en organisator van de speelpleinwerking. De VGC zorgt voor inhoudelijke, praktisch-organisatorische en financiële ondersteuning.

Brede Scholen

Ondersteuning voor Brede Scholen

Ondersteuning voor Brede Scholen

De VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen op verschillende manieren. Ze doet dat in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap. De VGC vindt het belangrijk om Brede Scholen in Brussel alle kansen te bieden. Daarom ondersteunt ze Brusselse Brede scholen inhoudelijk, regelt ze de (boven)lokale coördinatie van Brede Scholen én geeft ze subsidies.
Ondersteuningstool Brede School

Ondersteuningstool Brede School

Het Onderwijscentrum Brussel zorgt voor ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de lokale Brede Scholen in Brussel. In de ondersteuningstool Brede School vind je alle informatie over Brede Scholen, tips & tricks en praktijkvoorbeelden. Een onmisbaar instrument voor elke bredeschoolcoördinator: