BuitenSpel: Vrije Vlaamse Basisschool in Ukkel

De speelplaats van de Vrije Vlaamse Basisschool in Ukkel kreeg in 2015 nieuwe speeltoestellen dankzij het project BuitenSpel.

De school voorzag vooral in de aankoop van speelmaterialen waarbij onder meer een muziekbord werd geplaatst, een evenwichtsbalk gemonteerd en andere spelelementen een plaats kregen. Een speel- en tuinzone werd heraangelegd en omheind. Deze tuin is voorzien van afwisselende spelvormen. De school heeft ook een moestuin waarbij onder meer dieren gehouden worden. Voor het project werd samengewerkt met Onderwijscentrum Brussel en Fix vzw. Hieronder ziet u foto's van de speelplaats voor en na de werken.