BuitenSpel: Vrije basisschool Parkschool in Vorst

De speelplaats van de Vrije basisschool Parkschool werd in 2019 gerenoveerd met behulp van het project BuitenSpel. De school heeft nieuwe spelprikkels aangebracht zodat de kinderen verschillende mogelijkheden hebben om te spelen.

Op de speelplaats van de lagere school werd er een voetbalzone aangebracht. In een groene ruimte hebben de kinderen de mogelijkheid een bewegingsparcours te volgen of om vrij te spelen. Ook een rustzone werd gecreëerd waarbij een aantal banken dienen als rustpunt.

Op de speelplaats van de kleuters is er ruimte gemaakt voor onder meer fantasiespel met onder meer een speeltoren, een verstopplek en een toegang tot de tuin. De open ruimte van de kleuterspeelplaats werd behouden als vrije speelruimte.

De ouders, leerkrachten, leerlingen en de directie hebben geholpen bij de totstandkoming van de visie en de concrete uitwerking. Ook het Onderwijscentrum Brussel heeft haar ondersteuning verleend.