BuitenSpel: GO! Basisschool Balder in Ukkel

De speelplaats van Basisschool Balder in Ukkel werd in 2018 grondig opgefrist met behulp van het project BuitenSpel. De buitenruimte werd ingehuldigd op 6 februari 2018.

De speelplaats werd omgevormd tot een veilige en educatieve omgeving. De kinderen leren hoe ze met elkaar moeten spelen en hoe zich te gedragen. Het is voortaan de plaats om op een sociale en leuke manier te ontspannen en een speelse manier te leren. Verschillende ondergronden werden gebruikt waardoor de kinderen ook andere structuren leren kennen en hun spel zullen aanpassen. Een verkeerszone zal nog worden aangelegd. In de opbergzones zullen de kinderen leren opruimen. Er komt ook een zone waar kinderen het afval verzamelen en sorteren. Zo is er ook aandacht voor het afvalbeleid. Tot slot is er een vrije speelzone voorzien waar kinderen een aanbod krijgen van spelkoffers.

Achteraan de speelplaats is er met het grasveld extra ruimte gecreëerd. Met de reeds aanwezige bomen wordt zo de natuur extra binnen getrokken op school.

Het plan voor de nieuwe speelplaats werd uitgewerkt door het schoolteam, de leerlingen en de ouders. Voor inhoudelijke ondersteuning heeft de school beroep gedaan op het OCB.