BuitenSpel: Campus Spoor West in Anderlecht

Op Campus Spoor West werden in 2020 nieuwe speelplaatsen ingehuldigd voor Spes, een basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, voor de Cardijnschool, een school voor Buitengewoon Secundair onderwijs, en voor het Sint-Guido-Instituut, een grote middelbare school. Via het project BuitenSpel investeerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 300.000 euro in de multifunctionele inrichting van de drie speelplaatsen.

Bij SPES was de speelplaats vroeger een parking. Die ruimte werd helemaal aangepast en veilig gemaakt voor spelende kinderen. Nu is er een afgebakende sportzone, een rustige hoek en een plek voor avontuurlijk spel.

Vroeger deelde de Cardijnschool de speelplaats met SPES. Dit bracht wel eens problemen met zich en zorgde voor stress. Daarom werd er nu een extra plek gecreëerd om meer rust en meer ruimte te brengen. Op de buitenruimte kwamen er wandelpaden voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Er komen nog tactiele panelen die kinderen met een ernstige beperking helpen integreren. Daarnaast geven verschillende zitplaatsen de gelegenheid om gezellig te praten of een boek te lezen. En leerlingen die creatief bezig willen zijn, kunnen dat in het creatieve hoekje met krijtborden. Tenslotte heeft de school ook een kruiden- en moestuinzone om de groene vingers te oefenen.

Ook de speelplaats van Sint-Guido was vroeger een parkeerplaats, die toegang gaf aan een laadzone. De leerlingen van de school verkozen een speelplaats met een ruime en vrije inrichting, zonder al te veel vaste elementen. Hier kunnen flexibele voetbalkooien worden gezet en er is ruimte om te lopen en te fietsen. Leerlingen uit de optie ‘Bouw’ zullen een sokkel gieten voor de basketbalnetten die ze wensten en leerlingen van de optie ‘Schilderwerk & Decoratie’ zullen de lijnen aanbrengen. Er is ook een amfitheater met een driehonderdtal zitplaatsen, waar de leerlingen gezellig bij elkaar kunnen zitten.