BuitenSpel: Basisschool Sint-Paulus in Ukkel

Met de nieuwe speelplaats wil de school fantasie én spel stimuleren bij de leerlingen. Met de Buitenspel-subsidie kon ze in 2016, om dat doel te bereiken, infrastructuurwerken laten uitvoeren en materialen aankopen. Is de school in die doelstelling geslaagd? Oordeel zelf!

In verschillende speelzones kunnen kinderen terecht voor verschillende soorten spel. Daardoor neemt verveling op de speelplaats af, wat een veilig en aangenaam gevoel bevordert. Tegelijk is de speelplaats een belangrijke aanvulling geworden op de lessen die in de klas plaatsvinden.

De kleuters hebben een aparte speelplaats gekregen waardoor ze minder gestoord worden door de grotere leerlingen. Die moeten in hun spel ook minder rekening houden met de kleintjes. Voor beide groepen een voordeel. De afbraak van een in onbruik geraakte kapel - een ingrijpende wijziging! - maakte een aparte kleuterspeelplaats mogelijk.

De nieuwe speelplaatswerking en de visie erover zijn het resultaat van een overleg tussen de directie, leerkrachten, en leerlingen en ouders.