BuitenSpel: Basisschool Boodschapinstituut in Schaarbeek

Basisschool Boodschapinstituut in Schaarbeek heeft in 2018 haar speelplaats gerenoveerd met behulp van het project BuitenSpel. Het accent werd gelegd op groene elementen.

De school had nood aan nieuwe educatieve ontspanningsmogelijkheden. Bovendien is het kinderdagverblijf uitgebreid waardoor de bestaande verharde buitenruimte kleiner werd en bijgevolg minder geschikt was om bijvoorbeeld te voetballen. Daarom werkte de school een visie uit waarbij vooral de voormalige tuin veel aandacht kreeg. Zo werd er hier onder meer een sportzone gecreëerd en kwam er een nieuwe (educatieve) schooltuin. In deze schooltuin zullen de leerlingen de kans krijgen om zelf groenten of bloemen te zaaien en de tuin te onderhouden. De tuin leent zich ook goed om les in te geven.