Nieuwsberichten

203 resultaten gevonden
 • 25 Nederlandstalige scholen in Brussel maken hun school energiezuiniger

  30/10/2020
  Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de vzw FIX 25 Nederlandstalige scholen in Brussel om energiezuinige maatregelen uit te voeren. Hiervoor geeft de VGC een subsidie van 223.991 euro.
 • Nieuwe speelplaats voor zes Nederlandstalige scholen in Brussel

  29/10/2020
  De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft deze maand een BuitenSpel-subsidie van 519.003 euro aan zes Nederlandstalige scholen in Brussel om hun speelplaats volledig te renoveren en om te bouwen tot een creatieve en uitdagende buitenruimte. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken mee aan de nieuwe inrichting.
 • Leerwinkel Brussel opent op Rouppeplein

  28/10/2020
  Vandaag werden de nieuwe lokalen van Leerwinkel Brussel op het Rouppeplein 16 geopend. Deze “winkel” geeft informatie over het Nederlandstalige onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel en begeleidt Brusselaars bij het maken van een leerkeuze. Leerwinkel Brussel werd vijf jaar geleden met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) opgericht in de schoot van Tracé Brussel vzw.
 • VGC plant nieuwe grootschalige schoolinfrastructuur op Anderlechtse Walcourt-Deleerssite

  02/10/2020
  Het VGC-College kiest de Walcourt-Deleerssite voor een grootschalig schoolinfrastructuurproject. Er wordt naar gestreefd tegen 2024 twee basisscholen en twee secundaire scholen te realiseren.
 • VGC-beleidsverklaring 2020-2021

  29/09/2020
  Op 23 september 2020 stelde het VGC-college zijn beleidsverklaring 2020-2021 voor. In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers. Welke acties staan er op stapel voor onderwijs en vorming?
 • VGC ondersteunt ouders in financiële moeilijkheden bij de start van het schooljaar

  28/09/2020
  De start van een nieuw schooljaar is traditioneel een dure periode voor ouders met schoolgaande kinderen. De aankoop van schoolboeken, turnkleren en –schoenen en ander schoolmateriaal kan zwaar wegen op het budget van gezinnen die het al financieel moeilijk hebben. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil deze gezinnen helpen en komt voor hen tussen in de schoolkosten.
 • VGC versterkt de taalondersteuning van Brusselse studenten

  28/09/2020
  De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 140.000 euro in projecten taalondersteuning voor studenten aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. De projecten moeten kwetsbare studenten in de graduaats- en lerarenopleidingen taalvaardiger maken en zorgen voor meertalige studenten die klaar zijn voor het Brusselse werkveld.
 • Afdeling Groot-Bijgaarden van de Academie Sint-Agatha-Berchem verhuist naar Koekelberg

  28/09/2020
  De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Sint-Agatha-Berchem kampt al een tijd met een groot lokalentekort, vooral nu zij in 2021 haar leslokalen in Groot-Bijgaarden moet verlaten. Daarom verhuist de Academie tijdelijk naar een deel van kinderdagverblijf ’t Zandkasteeltje, van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, op de Unesco-Campus in Koekelberg.
 • Nieuwbouw en uitbreiding voor Anderlechtse basisschool Scheutplaneet

  25/09/2020
  Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft ingestemd met een principeakkoord over een renovatie en capaciteitsuitbreiding van de vrije basisschool Scheutplaneet aan de Ninoofsesteenweg in Anderlecht.
 • Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien

  23/09/2020
  Volgens de septembertelling blijft het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verder groeien. In het gewoon onderwijs (kleuter-, lager en voltijds secundair onderwijs) stegen de leerlingenaantallen van 46.069 in 2019 naar 47.321 dit schooljaar, een stijging van 2,7%. In het voltijds secundair onderwijs werd zelfs een groei genoteerd van 3,4%. Ook in het buitengewoon onderwijs nam het aantal leerlingen met 2,6% toe tegenover vorig jaar.

Pages