Nieuwsberichten

154 resultaten gevonden
 • Schooloverstijgend taalleercentrum op maat van jongeren

  16/07/2018
  Taalkot, het schooloverstijgend taalleercentrum, dat samenwerkt met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel (CVO Brussel) en het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer krijgt een definitieve plek in de lokalen van de vzw Abrusco. Jongeren kunnen er een basiskennis Nederlands verwerven en werken aan persoonlijke taaldoelstellingen.
 • Bouw nieuwe basisschool in Sint-Jans-Molenbeek

  13/07/2018
  De VGC investeert 1,8 miljoen euro in de bouw van een nieuwe GO! basisschool ‘Eugeen Laarmans’ op de EKLA-site aan het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek.
 • VUB en VGC investeren met data bus in digitale geletterdheid van Brusselse scholieren

  13/07/2018
  De onderzoeksgroep IMEC-SMIT van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een data bus. Deze wil leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel data-wegwijs maken en samen met leerkrachten werken rond concrete dataprojecten.
 • Studietoelagen aanvragen voor het schooljaar 2018-2019

  12/07/2018
  Voor kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunt u bij de Vlaamse Gemeenschap een school- of studietoelage aanvragen. Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2018 tot 1 juni 2019!
 • Prettige vakantie!

  29/06/2018
  De VGC wenst alle schoolteams, leerlingen, scholieren, cursisten, studenten en hun ouders van harte een prettige en deugddoende grote vakantie toe!
 • Nieuwe speelplaats voor bassischool Klavertje Vier dankzij BuitenSpel

  13/06/2018
  Dinsdag 12 juni heeft basisschool Klavertje Vier haar nieuwe speelplaats in gebruik genomen. De renovatie van de speelplaats gebeurde in het kader van het project BuitenSpel. Met een subsidie van 96.000 euro werd de speelplaats creatief en avontuurlijk ingericht.
 • 19 projecten geselecteerd in derde editie van Bruss-It, voor stadsmakers met goesting

  12/06/2018
  Negentien burgerprojecten die inzetten op gemeenschapsvorming in de publieke ruimte krijgen dit jaar van de VGC binnen de projectoproep Bruss-It een subsidie tot 15.000 euro. Het gaat over projecten die ontmoetingen en uitwisselingen stimuleren, ruimtes delen en tijdelijk invullen, sociale en culturele interventies op publieke plekken. Ook een aantal scholen krijgen de kans om samen met hun partners van hun wijk een betere plek te maken:
 • De VGC past haar privacybeleid aan

  25/05/2018
  Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in - ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.
 • Tweetalige lerarenopleiding krijgt koninklijke waardering

  17/05/2018
  Op 17 mei bezocht Koning Filip het project ‘Tweetalige lerarenopleiding’ van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF). Beide Brusselse lerarenopleidingen toonden hem tweetalige activiteiten die hun studenten samen hadden voorbereid.
 • Kasterlinden biedt als eerste Brusselse basisschool onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen (type 3) aan

  26/04/2018
  Kasterlinden Buitengewoon Basisonderwijs biedt vanaf volgend schooljaar onderwijs type 3 aan voor kinderen met gedragsstoornissen. Vandaag organiseert Kasterlinden al onderwijs voor kinderen met een visuele stoornis (type 6), een auditieve stoornis of taalstoornis (type 7) en autismespectrumstoornis (type 9). Onlangs kreeg de school gunstig advies van de Vlaamse overheid om haar programmatie uit te breiden met type 3. Ze wordt zo de eerste basisschool in Brussel met dit onderwijsaanbod.

Pages