Nieuwsberichten

321 resultaten gevonden
 • Boerderijwerking helpt schooluitval te beperken

  26/07/2021
  In Het Neerhof, de jeugd- en gezinsboerderij van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), lanceert vzw Abrusco een nieuw project tegen schooluitval voor leerlingen uit het basisonderwijs. Het project biedt kinderen die nood hebben aan een rustmoment een alternatieve dagbesteding. Ze krijgen er de mogelijkheid om de pauzeknop in te drukken en positieve ervaringen op te doen op de boerderij. Het project wil zo de schooluitval bij Brusselse jongeren tegengaan en een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden en de veerkracht van de jongeren.
 • Een nieuwbouw en renovaties voor de drie academies van Etterbeek en Schaarbeek

  22/07/2021
  De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid investeren samen 2,5 miljoen euro in de Muziekacademie F. Chopin en het RHOK van Etterbeek en in de Muziekacademie Fiocco van Schaarbeek.
 • VGC lanceert subsidieoproep voor uitrusting duaal leren

  19/07/2021
  De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil de Nederlandstalige onderwijsverstrekkers die duaal leren organiseren in Brussel financieel ondersteunen bij de aankoop, leasing of huur van kwaliteitsvolle uitrusting, die aansluit bij recente ontwikkelingen en innovaties.
 • Tweetalige lerarenopleiding in Brussel breidt uit

  16/07/2021
  Leerkrachten in Brussel geven les in een meertalige en heel diverse context. Om nieuwe leerkrachten extra tools mee te geven, steunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ook in het academiejaar 2021-2022 de tweetalige lerarenopleiding – een samenwerking tussen de Erasmushogeschool Brussel en de Haute Ecole Francisco Ferrer. De studenten krijgen er les en volgen activiteiten in het Nederlands én in het Frans.
 • MOS workshop: hé, wat doet de bank met mijn geld?

  05/07/2021
  Wil je lesgeven over duurzaam bankieren? Wil je duurzaam bankieren linken aan het klimaat, gendergelijkheid, arbeidsomstandigheden... kortom de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)? Samen met MOS Brussel ontdek je tijdens deze Train the Trainer alle tools en methodieken om in je klas aan de slag te gaan over duurzaam bankieren.
 • Digitale Talentenmaand 25 oktober - 26 november 2021

  02/07/2021
  Het Beroepenhuis Gent organiseert samen met VDAB en de VGC de digitale Talentenmaand voor leerlingen van het 6de leerjaar lager onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs type BA. Ze maken via een online aanbod in en rond de klas kennis met beroepen en talenten. Alle Nederlandstalige basisscholen in Brussel kunnen deelnemen.
 • ict@school voor ouders

  02/07/2021
  Hebben sommige ouders in uw school het moeilijk om digitaal te communiceren? Kunnen ze niet inloggen op het schoolplatform? Worden mails naar ouders niet beantwoord? Ligo Centrum Basiseducatie Brusselleer start vanaf september een proefaanbod ict voor laaggeschoolde ouders van leerlingen in Nederlandstalige Brusselse scholen (basis of secundair).
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt volop de kaart van gedeeld gebruik schoolsportinfrastructuur

  02/07/2021
  In september 2021 wordt een nieuw deel van de scholencampus St.Michel in de Maritiemwijk in Molenbeek geopend. Naast onderwijs, zijn er ook verschillende sportclubs en vrijetijdsorganisaties die een plek krijgen in de sportzalen van het Imelda-Instituut en GO!4cITy. Door schoolsportinfrastructuur na de schooltijd open te stellen voor andere organisaties, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Brusselaars meer ontwikkelingskansen bieden en de sociale cohesie in de buurt stimuleren.
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie verlengt internetabonnementen voor kwetsbare leerlingen

  01/07/2021
  Tijdens de eerste lockdown installeerde de vzw STARTPROjecten met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) internetverbindingen bij 73 scholieren uit Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel die thuis geen toegang tot internet hadden. De VGC heeft beslist om de subsidie voor deze internetverbindingen met een jaar te verlengen.
 • Connect blijft ouderbetrokkenheid op school ondersteunen

  29/06/2021
  De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verlengt het project Connect van de vzw i-mens. Connect ondersteunt een goede samenwerking en communicatie tussen scholen en ouders in een kansarme situatie. Met dit project worden ouders ook op een laagdrempelige manier toegeleid naar het welzijnswerk.

Pages