Nieuwsberichten

250 resultaten gevonden
 • TOPspel: positief omgaan met negatief gedrag

  09/02/2018
  Een klas waar de leerlingen zich met plezier aan de afspraken houden, in stilte aan hun taak werken, elkaar helpen en aanmoedigen, beleefd zijn en hun vinger opsteken... Klinkt dit als muziek in de oren? Het kan dankzij TOPspel, een methodiek voor het trainen van sociale vaardigheden bij leerlingen van het lager onderwijs.
 • Nieuwe speelplaats voor basisschool Balder in Ukkel

  07/02/2018
  Dinsdag 6 februari 2018 werd de nieuwe speelplaats geopend van basisschool Balder in Ukkel. De speelplaats kwam tot stand dankzij het project BuitenSpel.
 • Opening KANS – Vernieuwde werking Abrusco

  06/02/2018
  Op 6 februari stelden KANS en het vernieuwde Abrusco hun werking voor aan het grote publiek.
 • VUB opent haar vernieuwde zwembad

  02/02/2018
  Vrijdag 2 februari werd het nieuwe zwembad van de VUB op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus in Elsene feestelijk ingehuldigd. Na anderhalf jaar werken, ontdekten de rector en de bevoegde ministers samen met de genodigden het nieuwe zwembad.
 • Oude rijkswachtkazerne van Elsene wordt een tijdelijke basisschool

  01/02/2018
  De basisschool Lutgardis in Elsene wordt het komend anderhalf jaar grondig gerenoveerd en uitgebreid. Tijdens de werken is er een tijdelijke locatie nodig om de werking van de school te garanderen. Daarom slaan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het Brussels Gewest de handen in elkaar.
 • Nieuwe werkruimte voor FIX vzw

  31/01/2018
  FIX vzw, een Nederlandstalig opleidingsinitiatief dat renovatiewerken uitvoert in scholen en jeugdinfrastructuur in Brussel, krijgt een nieuwe uitvalsbasis. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 1 miljoen euro. Zo kan FIX een groter atelier kopen en haar werking uitbreiden.
 • Eerstesteenlegging nieuw schoolgebouw basisschool Maria Boodschap

  26/01/2018
  Om de start van de werken te vieren, werd op vrijdag 26 januari officieel de eerste steen gelegd van het nieuwe schoolgebouw van Maria Boodschap. Door de bouw van de nieuwe infrastructuur wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar Nederlandstalig onderwijs in het centrum van Brussel. Het aantal plaatsen verdubbelt, waardoor er in het totaal maar liefst 488 leerlingen les kunnen volgen.
 • De VGC investeert in 550 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs

  25/01/2018
  De VGC investeert 9,3 miljoen euro in de schoolgebouwen van twee basisscholen en één secundaire school. Daardoor komen er 220 plaatsen bij in het Nederlandstalig basisonderwijs en 330 in het secundair onderwijs in Brussel.
 • Brusselse Brede Scholen: uitstel van een noodzakelijke hervorming

  22/01/2018
  Vijf jaar geleden startten de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse Gemeenschap de eerste Brede Scholen op. In die Brede Scholen werd zwaar ingezet op het versterken van de talentontdekking en de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Dankzij de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de VGC werd een positieve beweging in gang gezet. Het aantal groeide snel, van enkele durvers in 2012, tot de 29 Brede Scholen vandaag.
 • Lenteschool, talig speelplein voor anderstalige nieuwkomers

  04/01/2018
  Tijdens de paasvakantie kunnen anderstalige nieuwkomers tussen zes en twaalf jaar opnieuw terecht in de Brusselse Lenteschool. Ze krijgen er een intensief taalbad via speelse en uitdagende activiteiten.

Pages