Nieuwsberichten

234 resultaten gevonden
 • Eerstesteenlegging nieuw schoolgebouw basisschool Maria Boodschap

  26/01/2018
  Om de start van de werken te vieren, werd op vrijdag 26 januari officieel de eerste steen gelegd van het nieuwe schoolgebouw van Maria Boodschap. Door de bouw van de nieuwe infrastructuur wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar Nederlandstalig onderwijs in het centrum van Brussel. Het aantal plaatsen verdubbelt, waardoor er in het totaal maar liefst 488 leerlingen les kunnen volgen.
 • De VGC investeert in 550 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs

  25/01/2018
  De VGC investeert 9,3 miljoen euro in de schoolgebouwen van twee basisscholen en één secundaire school. Daardoor komen er 220 plaatsen bij in het Nederlandstalig basisonderwijs en 330 in het secundair onderwijs in Brussel.
 • Brusselse Brede Scholen: uitstel van een noodzakelijke hervorming

  22/01/2018
  Vijf jaar geleden startten de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse Gemeenschap de eerste Brede Scholen op. In die Brede Scholen werd zwaar ingezet op het versterken van de talentontdekking en de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Dankzij de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de VGC werd een positieve beweging in gang gezet. Het aantal groeide snel, van enkele durvers in 2012, tot de 29 Brede Scholen vandaag.
 • Lenteschool, talig speelplein voor anderstalige nieuwkomers

  04/01/2018
  Tijdens de paasvakantie kunnen anderstalige nieuwkomers tussen zes en twaalf jaar opnieuw terecht in de Brusselse Lenteschool. Ze krijgen er een intensief taalbad via speelse en uitdagende activiteiten.
 • Subsidies voor projecten armoedebestrijding

  07/11/2017
  De VGC subsidieert kleinschalige gemeenschapsprojecten voor armoedebestrijding. De VGC wil projecten van feitelijke verenigingen en vzw’s ondersteunen die mee gedragen worden door vrijwilligers, door en voor mensen in armoede.
 • Tandemproject van de Brusselse tweetalige lerarenopleiding lager onderwijs gestart

  05/10/2017
  De lerarenopleidingen lager onderwijs van Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) werken vanaf schooljaar 2017-2018 samen om studenten hun diploma te laten behalen in zowel het Nederlandstalige als Franstalige onderwijs. De VGC is de trekker van dit taaloverschrijdende project.
 • Brusselaars palmen de openbare ruimte in met positieve projecten

  17/07/2017
  In het voorjaar van 2017 lanceerde de VGC een tweede projectoproep van Bruss-it. Uit 47 aanvragen werden 18 stadsmakers met goesting geselecteerd die een subsidie tot 15.000 euro kregen. Hiermee zullen ze ontmoeting en uitwisseling stimuleren, ruimtes delen en tijdelijk invullen, sociale en culturele interventies op publieke plekken opzetten. Naast wijkcomités, burgercollectieven, gemeenschapscentra en welzijnsinstellingen, dragen ook onderwijspartners hun steentje bij om van Brussel een betere plek te maken:
 • Breng muziek op uw school met Jeugd en Muziek Brussel

  11/07/2017
  Jeugd en Muziek Brussel werkt muziekeducatieve trajecten uit op maat van uw school. Het aanbod varieert van initiërende workshops voor de allerkleinsten tot inspirerende ateliers voor tieners. Jeugd en Muziek Brussel organiseert korte of langere trajecten op uw school of trekt met uw klas de stad in om haar muziekaanbod te ontdekken, klanken op te nemen of een performance te geven.
 • Integreer S.T.E.A.M. in uw school samen met Gluon

  20/03/2017
  Gluon biedt ondersteuning aan om S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) te integreren in uw school. Met de ‘STOOM cursus STEAM’ zorgt Gluon voor de nodige tools en een goede begeleiding om leerlingen warm te maken voor deze thema’s.
 • Nieuw schoolgebouw voor Lucerna in Anderlecht geopend

  31/01/2017
  Op 27 januari 2017 vond de officiële opening plaats van het nieuwe gebouw van het Lucernacollege in de Industrielaan 31 in Anderlecht.

Pages